El president de la comissió gestora del fons, Jordi Cinca, i el president de la CASS, Albert Font, en una imatge d'arxiu. (Foto: Arxiu ANA)
Sector públic

Inversions socialment resposanbles del FRJ a partir del gener

Destaquen la importància de donar suport a les bones pràctiques en els àmbits mediambientals, socials i de bon govern corporatiu

Andorra la Vella.- En el marc del procés d'adopció progressiva de criteris d'inversió socialment responsable que va ser anunciada fa uns mesos, el consell d’administració del fons de reserva de jubilació (FRJ) ha aprovat una política d’inversió socialment responsable, que entrarà en vigor a partir del proper 1 de gener.

Tal com informen des del fons, aquesta política parteix de la voluntat expressada pel legislador en la llei de creació del FRJ, i també de la sensibilitat del fons "vers els grans reptes que com a societat hem d’afrontar, com és el canvi climàtic o la necessitat d’una societat més igualitària i inclusiva".

El FRJ, com a inversor públic, a més a més de vetllar per obtenir una rendibilitat superior a la inflació que permeti mantenir el poder adquisitiu del patrimoni dels beneficiaris de la branca jubilació de la CASS, també considera important recolzar les bones pràctiques en els àmbits mediambientals, socials i de bon govern corporatiu en el marc de les inversions que realitza. Per fer-ho, preveu complementar l’anàlisi dels aspectes purament financers d’una inversió amb la consideració de criteris mediambientals, socials i de bon govern corporatiu en la selecció de les seves inversions, "intentant evitar invertir en activitats controvertides i promoure la inversió en activitats econòmiques que contribueixin positivament a la societat i el medi ambient". El FRJ considera que l’anàlisi d’aquests nous factors permet una presa de decisions d’inversió més ben informada i que tindrà un impacte positiu a llarg termini, tant en la rendibilitat de les inversions com en la societat i el medi ambient.

Des del fons assenyalen que l’increment de la sensibilitat social cap aquestes qüestions està contribuint a canvis en el comportament dels consumidors, en les informacions reportades per les empreses, en les legislacions, etcètera i que atesa aquesta evolució constant, l’adopció de criteris d’inversió socialment responsable serà progressiva. D’una banda, en consonància amb la major disponibilitat de dades respecte a qüestions mediambientals, socials i de bon govern per part d’empreses i d’estats. I d’altra banda, amb la voluntat per part del FRJ de tenir un rol cada vegada més actiu en l’àmbit de la inversió socialment responsable dins el marc de la seva estratègia d’inversió.