Una imatge de l'avinguda Meritxell. (Foto: A. M.)
Indicadors

Increment d'un 15,7% dels visitants al mes d'octubre

També augmenta la xifra de vehicles que va accedir al país en un 9,5%

Andorra la Vella.- El mes d’octubre s'ha tancat amb l'entrada al país d'un total de 623.490 visitants, dels quals 399.151 són excursionistes (64%) mentre que 224.339 són turistes (36%). Si es tenen en compte les dades del mes d'octubre de l'any passat tenim que el nombre de visitants ha augmentat un 15,7%. En aquest sentit, cal subratllar que tant els turistes com els excursionistes han augmentat un 47,6% i un 3,2% respectivament.

Segons la procedència, cal destacar que els visitants d’altres procedències presenten una variació positiva d’un 121,7% seguit pels francesos i espanyols amb una variació positiva d’un 14,5% i un 7% respectivament.

Des d’inici d’any, les dades acumulades s’han vist afectades per a les restriccions causades per la Covid-19. D'aquesta manera, els visitants presenten una davallada d’un 13,8%, amb una recuperació de més de tres punts en comparació a l’acumulat del mes anterior. Durant els deu primers mesos d’aquest any, tant els turistes com els excursionistes davallen un 18,2% i un 11,2% respectivament. No obstant això, presenten una recuperació en relació a l’acumulat del mes anterior de sis punts pels turistes i de gairebé tres punts pels excursionistes. Entrant més al detall tenim que els excursionistes d’altres procedències augmenten un 52,9%, mentre que els excursionistes espanyols i francesos presenten una disminució d’un 14,2% i d’un 12,9%, respectivament en relació al mateix període de l’any anterior. Pel que fa als turistes francesos, presenten una variació positiva d’un 5,4% mentre que els espanyols i d’altres procedències davallen un 17,6% i un 52,2% respectivament en relació a les dades acumulades des d’inici d’any.

Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, els visitants han disminuït un 28,2%. No obstant això, presenten una recuperació de més de dos punts (-28,2%) a diferència de les dades acumulades del mes de setembre (-30,6%). Seguint la mateixa tendència, els turistes (-33,8% front -38,4%) tenen una recuperació de més de quatre punts. Pel que fa als excursionistes registren una recuperació d’un punt (-25%) en relació a les dades acumulades del mes de setembre (-26%).

Si considerem als visitants per dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana), el nombre de dies-visitant del mes d’octubre presenta un increment d’un 25,1% en relació al mateix mes de l'any passat. No obstant, en termes acumulats de l’any encara tenen una taxa negativa (-24,8%) compte tingut de l’efecte de la tercera onada de la Covid durant els mesos de gener i febrer. Si més no, a partir del mes de maig s’observa una recuperació progressiva, que ve essencialment impulsada pel millor comportament dels turistes, tant en creixement com per una lleugera millora del nombre mitjà de nits pernoctades.

Cal destacar que el 40,9% dels visitants ha vingut al país en parella; un 38,6% en família i un 11,4% amb amics. Pel que fa al motiu de la visita, el 72% dels visitants manifesta que ha vingut per fer compres. Si es distingeix entre turistes i excursionistes tenim que aquest motiu és el princioal per a l'arribada del 88% dels excursionistes i en canvi baixa fins al 42% per als turistes.

Quant a la pernoctació mitjana, ha estat de 2,1 nits i s'ha fet bàsicament en hotels, aparthotels o apartaments (74%). Per categoria de l'establiment un 38% va escollir un de quatre estrelles i la parròquia amb major percentatge de pernoctació va ser Andorra la Vella, amb un 30%.

Entrada de vehicles

D'altra banda, el departament d'Estadística del Govern ha fet públiques aquest dijous les dades referents al nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes d'octubre, que ha estat de 345.723, fet que suposa un increment respecte al mes d'octubre de l’any anterior del 9,5%. El total de turismes presenta un augment del 9,5% i el de vehicles pesants de l'11,8%.

Els turismes provinents d’Espanya han tingut una variació percentual positiva del 4% mentre que, pels provinents de França, la variació ha estat d’un 21,5%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual positiva del 12,2% per la frontera hispanoandorrana. Pel que fa a la frontera francoandorrana, la variació ha estat positiva en un 7,8%.

De gener a octubre i respecte el mateix període del 2020, s’ha produït un increment de l'1,2% en el nombre de vehicles, amb un increment del 6,9% dels provinents d’Espanya i un decreixement del 9,4% dels provinents de França.

El nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers dotze mesos ha estat de 2.951.289, fet que representa una variació del -13,4% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 3.406.325 vehicles. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han disminuït en 235.162 unitats, un 10,4% respecte al mateix període de l’any passat, mentre que els que han entrat per la francoandorrana ho han fet en un 19,2% (219.874 unitats menys).