Una mestra a una aula. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

La despesa pública en educació creix un 0,9% el 2020

Gran part de l’augment es concentra en l’àmbit de la segona ensenyança

Andorra la Vella.- La despesa pública en educació, sense tenir en compte les aportacions que fan Espanya i França, se situa en 81 milions d’euros l’any 2020, una xifra que suposa un increment del 0,9% respecte a l’any anterior. Aquest import representa el 10% del liquidat total de les administracions públiques (sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències del Govern a entitats de les administracions públiques), mig punt percentual inferior en relació amb l’exercici 2019, arran de l’esforç realitzat per l’administració pública en les despeses imprevistes fruit de la crisi sanitària.

Per contra, la despesa en educació representa el 3,2% del producte interior brut (PIB), 4 dècimes percentuals per sobre de l’any anterior, per la disminució del PIB motivada per la reducció important de diversos sectors més afectats per l’esmentada crisi, informen des del departament d'Estadística del Govern.

En termes de nivells educatius, l’augment de la despesa es concentra en l’àmbit de la segona ensenyança, amb una variació anual del 13%, el batxillerat (5%) i les escoles bressol (2,1%), mentre que l’ensenyament superior cau un 4,4% i el nivell de maternal ho fa en un 3,7%, i esdevenen d'aquesta manera els nivells educatius que disminueixen més significativament respecte a l’any anterior.