La duana del riu Runer. (Foto: Arxiu ANA)
Sector públic

Projecte de llei per incloure al codi duaner els nous productes de tabac sense combustió

També s'aprofita per harmonitzar els tipus de gravamen del tabac en brut

Andorra la Vella.- L'executiu ha aprovat aquest dimecres el projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum que afecta la llei d'impostos especials; de control de les mercaderies sensibles; i la de regulació de l'establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac. El text es compon de quatre articles, d'una disposició derogatòria i d'una disposició final.

El ministre de Finances, Eric Jover, ha explicat que el codi de duana estableix que la nomenclatura general de productes aplicable al Principat s'articula sobre la base del reglament de la Comunitat Econòmica Europea (CEE). Recentment, ha seguit el ministre, la UE/Comissió Europea ha modificat aquest reglament i, de manera molt especial, el capítol que tracta dels productes de tabac.

Concretament, en matèria de codificació dels productes del tabac, s'ha creat a escala europea una nova categoria en què s'encabeixen els nous productes del tabac, entre els quals destaquen els destinats a ser inhalats sense combustió. Cal assignar, doncs, a escala nacional, els tipus de gravamen escaients a aquesta nova categoria de productes en relació amb les taxes sobre el consum i l'impost especial sobre el tabac.

D'altra banda amb la modificació dels codis aplicables a aquests productes del tabac podrien quedar fora de la qualificació com a mercaderies sensibles, motiu pel qual es fa necessari modificar l'abast del concepte de mercaderia sensible. Per la mateixa raó cal modificar també l'abast del concepte 'productes del tabac' amb relació a la regulació de l'establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac.

Finalment, també s'harmonitzen els tipus de gravamen del tabac en brut per tal que, amb independència que es tracti de fulla o bé de tabac parcialment o totalment esporgat, tots els productes tinguin la mateixa càrrega impositiva.