Una imatge de la duana del riu Runer. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Les importacions al mes de novembre creixen gairebé un 60%

Les exportacions també han experimentat una tendència positiva

Andorra la Vella.- Les importacions durant el mes de novembre han sumat un valor de 154,14 milions d'euros, el que suposa un increment del 58,4% respecte al mateix mes de l'any passat. Cal destacar que tots els grups han experimentat variacions positives, destacant transport, amb un 57,3%; energia, amb un 146,9%; alimentació, amb un 59,6%; farmàcia-perfumeria, amb un 105,8% i begudes i tabac, amb un 106%.

Segons les dades del departament d'Estadística, durant els onze primers mesos de l'any, el total d'importacions és de 1.178,14,00 milions d'euros, amb una variació percentual negativa del 3,4% respecte al mateix període de l'any anterior. Tenen valors positius destacats transport (41,1%); joieria (105,6%); construcció (49,9%) i energia (32,2%). En canvi, la partida que destaca amb un valor negatiu és diversos (70,8%). En aquest sentit cal destacar el que ja es va comentant en mesos anteriors, que sense tenir en compte la importació excepcional de la partida diversos, i concretament del capítol 97 d'objectes d'art, de col·lecció o d'antiguitat per al juny de l'any passat, la variació passa a ser del 15,6% per aquests primers onze mesos de l'any.

Pel que fa a l'acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.268,60 milions d'euros, el que suposa un descens del 5% respecte a l'acumulat dels darrers dotze mesos del període anterior, en què les importacions en valor van ser de 1.336,00 milions d'euros. Sense el capítol energia, les importacions disminueixen un 6,7% en comparació a l'any anterior. Destaquen amb una variació percentual positiva i major variació absoluta les partides transport (39,4%); joieria (93,3%) i construcció (45,4%). Per contra, les partides que davallen de manera més destacada són diversos (69,1%) i alimentació (2,6%). A causa de la importació excepcional d'objectes d'art, de col·lecció o d'antiguitat al juny de l'any passat, la importació de la partida esmentada presenta una disminució destacada. Sense tenir en compte aquesta importació, la variació és de l'11,7% per l'acumulat d'aquests darrers dotze mesos respecte a l'acumulat del període anterior.

Pel que fa a les exportacions, tenim que durant el novembre han sumat 13,18 milions d'euros, amb un increment de l'11,5% respecte al període anterior. Les partides exportades que destaquen amb una variació percentual positiva i una major variació absoluta són diversos amb un 57,8% i electrònica, amb un 19,5%. En canvi, davalla de manera destacada la partida transport (amb un 20,4% menys).

En els primers onze mesos de l'any, el total d'exportacions és de 126,66 milions d'euros, amb una variació percentual negativa de l'1,5% respecte al mateix període de l'any anterior. Destaquen amb valors positius les partides de transport (74,4%), electrònica (14,3%), joieria (75,6%), vestit i calçat (23,1%). En canvi, les partides amb una variació absoluta negativa més destacada són diversos (68%) i industrial (10,9%). Sense tenir en compte l'exportació excepcional d'objectes d'art, de col·lecció o d'antiguitat per al setembre de l'any passat, la variació passa a ser del 28,5% per a aquests primers onze mesos de l'any 2021.

Pel que fa a l'acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions tenen un valor de 141,56 milions d'euros, amb un increment del 2,7% respecte a l'acumulat dels darrers dotze mesos de l'any anterior. Les partides amb una variació positiva i major variació absoluta són transport amb un 80,1%; electrònica, amb un 20,7%; joieria, amb un 77,9% i vestit i calçat, amb un 21,8%. Per contra, davallen diversos, amb un 66,7% i industrial, amb un 11,1%. Sense tenir en compte l'exportació excepcional d'objectes d'art, de col·lecció o d'antiguitat per al setembre de l'any passat, la variació és del 31,3% respecte a l'acumulat del període anterior.

Carburants

D'altra banda, cal destacar que la importació de carburants durant el mes de novembre ha estat de 14,20 milions de litres. Això representa una variació percentual positiva respecte al mateix mes de l'any anterior del 95,7%. Cal afegir que entre els mesos de gener a novembre la importació dels carburants ha estat de 134,62 milions de litres, donant una variació percentual del 7,5% en contraposició al mateix període de l'any passat.

Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, la importació de carburants ha estat de 149,99 milions de litres, el que suposa una variació positiva del 4,3% respecte als 143,85 milions de litres acumulats en el mateix període anterior.

La importació de carburants amb dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l'any en què ens trobem, presenta una tendència a la baixa en el darrer mes, tot i que positiva, i se situa en un valor de l'1%.