Permisos de residència i treball. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Els permisos de residència i treball creixen un 1,6%

Segons les últimes dades, 8.392 persones tenen un permís de residència simple

Andorra la Vella.- Els permisos de residència i treball, a 30 de setembre del 2021, representen 35.653 de les autoritzacions en vigor, amb una variació respecte al mateix dia de l'any anterior del +1,6%. El departament d'Estadística informa que 8.392 persones tenien un permís de residència simple. Aquestes autoritzacions augmenten respecte al mateix període anterior, amb una variació anual del +1,7%.

De la mateixa manera, es comptabilitzaven un total de 1.615 permisos de treball fronterer en vigor. La variació anual presenta un decrement del -4,2%. D'altra banda, a la mateixa data, es registraven 292 autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres en vigor. Aquest tipus de permís presenta una variació anual positiva del +101,4%.

Durant el tercer trimestre de l'any 2021 s'han acordat un total de 1.447 autoritzacions inicials, el que representa una variació positiva respecte al mateix període de l'any 2020 del +33,1%. Pel que fa a les autoritzacions prorrogables, se n'han autoritzat 1.217, 272 més que el mateix trimestre de l'any passat. De permisos de residència i treball, se n'acorden 780, equivalent a una variació anual del +37,3%. Els permisos de residència simple suposen 372 autoritzacions, un +24,4% respecte al mateix trimestre de l'any anterior. Pel que fa a les autoritzacions temporals, les de treball temporal són 0, les autoritzacions temporals per a empreses estrangeres (160 autoritzacions) augmenten un +135,3% i les de treball temporal per recerca i estudis, pràctiques formatives i entrenaments esportius (70 autoritzacions) disminueixen en 4 unitats respecte al mateix trimestre de l'any 2020.