Seu de la CASS. (Foto: ANA/Arxiu)
Sector públic

El dèficit sanitari de la CASS s'enfila als 41,7 milions d’euros el 2021

Respecte a la branca de jubilació, l'escletxa enrte ingressos i despeses es continua escurçant any rere any, situant el saldo positiu de 26,1 milions d'euros

Andorra la Vella.- El dèficit sanitari de la branca general de la CASS continua en augment i se situa en 41,7 milions d'euros. Així es desprèn de la memòria del 2021, la qual ha facilitat la parapúbica a través d'un comunicat aquest dimecres. D'aquesta manera, al llarg de l'exercici anterior la CASS va ingressar un total de 134,7 milions d'euros provinents de les cotitzacions d'assalariats i autònoms, mentre que les prestacions cobertes es van situar en els 176,4 milions, unes xifres que mostren el dèficit de la parapública.

Entrant més al detall, els ingressos per cotitzacions de la branca general van incrementar un 0,7% i les despeses ho van fer un 5% en comparació amb les dades del 2020. En relació amb les despeses de prestacions sanitàries, es van situar en els 109,8 milions d’euros, un 14,3% més respecte a l'any anterior. Tanmateix, les despeses de prestacions econòmiques, que engloben les baixes, pensions d’invalidesa i pensions d’orfenesa, es van disminuir un 7,4% situant-se en 66,6 milions d’euros.

Respecte a la branca de jubilació, l'escletxa entre ingressos i despeses es continua escurçant any rere any, situant el saldo positiu de 26,1 milions d'euros. Des de la parapública exposen que els ingressos per cotitzacions van augmentar un 1,3% en comparació amb el 2020, arribant així als 147,9 milions. Quant als ingressos per cotitzacions, es van situar als 137,6 milions, les cotitzacions per prestacions econòmiques, és a dir, pensions i baixes, van assolir els 4,6 milions i des del Govern es va transferir un total de 5,7 milions per finançar pensions no contributives.

En referència a les despeses, l'any passat es van enfilar fins als 121,8 milions d'euros, un 7,9% més que el 2020. Es distribueixen en 116,1 milions d’euros en despeses de pensions contributives i en 5,7 milions per pensions no contributives, unes xifres que suposen un increment del 7,6% i del 13%, respectivament.

Segons el document, en relació al 2021, el nombre d’assalariats augmenta un 0,6%, tot i que la mitjana mensual disminueix un 0,7%. El mes de desembre consten 44.634 persones registrades com a assalariades a la CASS, un 12,2% més de les que hi havia registrades el desembre de 2020. Augmenta el nombre de cotitzants per compte propi que el mes de desembre són 7.335, un 8,1% més dels que constaven registrats el desembre de 2020.

El nombre d’assegurats indirectes se situa en 17.036 persones. El nombre de pensionistes a càrrec de la Branca General disminueix un 2,7% en relació al 2020, amb 2.657 pensionistes el desembre: 2.323 pensionistes d’invalidesa, 333 pensionistes d’orfenesa i 1 pensió de reversió d’ascendents. A la Branca Jubilació, l’augment del nombre de pensionistes en relació al 2020 ha estat del 4,5%, s’han registrat 15.005 pensionistes el desembre: 13.350 pensionistes de jubilació i 10 capitals de jubilació; 3.301 pensionistes de viduïtat de les quals 79 temporals.

La taxa de dependència per al mes de desembre és de 3,33 assegurats actius per cada pensionista de la Branca Jubilació; un 6,7% superior al desembre de 2020.