Vista general d'Andorra la Vella. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

La població d'Andorra equival a 6,5 milions comptant visitants i temporers

Andorra la Vella.- La població flotant (que inclou els residents, la població estacional i la vinculada, i en la qual es tenen en compte proporcionalment els visitants, fronterers i temporers) durant l’any 2021 ha estat de 6.522.629 persones, equivalent a un -9,5% menys si es compara amb el mateix període anterior, segons publica el departament d'Estadística aquest dilluns. La caiguda de la població flotant respecte a la xifra de l’any anterior s’explica, en gran part, per la caiguda del nombre de pernoctacions al Principat i, en segon pla, per la caiguda de la mitjana anual d’autoritzacions de treballadors temporers.

Si es realitza una anàlisi mensual, per als anys anteriors, exceptuant l’any 2020 i a causa de la pandèmia de Covid-19, es veu com la població flotant augmenta en els dos darrers mesos de l’any i fins al març de l’any següent, coincidint amb la temporada d’hivern, i en el tercer trimestre, coincidint amb les vacances d’estiu.

Durant els tres primers mesos de l’any 2021 encara es notaven els efectes de la pandèmia. Les xifres de població estacional es van situar al votant de les 300.000 persones, quan, en situacions normals, serien d’1.500.000, aproximadament, segons els anys anteriors. Durant el segon semestre de l’any, en canvi, i a causa de l’alleugeriment de les restriccions, s’observa la recuperació de la població flotant fins arribar a xifres pre-pandèmiques en el tercer i quart trimestre.

La població estacional al Principat d’Andorra (inclou els turistes, excursionistes i temporers, sense comptar la població resident) durant l’any 2021 ha estat de 8.527.019 persones, el que equival a una reducció del -6,6% respecte a l’any anterior. La població estacional equivalent a temps complert anual (població estacional ETCA) durant l’any 2021 ha estat de 23.362 persones, que, aproximadament, és un 30% de la població resident.

El component estacional oscil·la significativament al llarg de l’any i, de forma general, registra els valors màxims en el primer trimestre, coincidint amb la temporada de neu i durant el tercer trimestre, amb l’estiu. Per al primer trimestre del 2021, respecte al mateix període anterior, la població estacional va disminuir, de mitjana, un -74,3%, fet que s’explica perquè durant els mesos de gener i febrer del 2020 les xifres reflectien una absoluta normalitat, donat que encara no s’havia declarat la pandèmia del Covid-19. En canvi, a partir del mes de juny, s’observa una recuperació de la població estacional, recuperant, especialment durant els quatre últims mesos de l’any, valors d’abans de la pandèmia.

La població equivalent és un càlcul que es realitza per estimar quin seria el total de població anual resident que generaria la necessitat de recursos que generen els residents més els no residents que, en un moment donat de l’any, visiten el país (població estacional i població vinculada). Per a l’any 2021, la població equivalent suma un total de 98.258 persones, un -0,9% respecte a l’any anterior.

Si s’analitza el transcurs de l’any 2021, s’observa com a partir del mes d’abril la població equivalent recupera els nivells dels anys anteriors a la pandèmia i durant el segon trimestre i fins a final d’any, els supera.