Sortidors de benzina en una estació de servei. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

El consum d'energia augmenta un 5% al mes de juny

Es confirma la tendència a l'alça en els darrers mesos

Andorra la Vella.- El consum d’energia en tones equivalents de petroli (TEP) durant el mes de juny ha estat de 13.420,6, el que representa una variació percentual positiva del 4,8% respecte al mes de juny de l’any anterior. Els grups amb dades representatives que presenten variacions positives respecte al mateix mes de l'any passat són gasolina, amb un increment del 16,7%; gasoil de locomoció, que creix un 14,7% i electricitat, que ho fa un 1,9%.

D'altra banda, propà, amb un -54,9% i fuel domèstic, amb un descens del 41,3% són els grups que presenten variacions negatives més destacables.

Si es tenen en compte les dades acumulades d'aquest any, tenim que fins al juny hi ha hagut un consum d'energia en TEP de 102.003,1 és a dir, un 20,7% més respecte al mateix període de l'any passat. Només el fuel domèstic presenta una variació negativa respecte al mateix període del 2021, amb un descens del 4,9%. En canvi, tenen variacions positives significatives gasolina, amb un 44,3%; gasoil de locomoció, amb un 41,9% i electricitat, amb un 12,3%.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, tal com reflecteixen les dades del departament d'Estadística, el consum d’energia ha estat de 203.956 TEP, fet que suposa una variació percentual positiva respecte al mateix període anterior
del 16,8%. Augmenten gasolina (un 37,6%); gasoil de locomoció, un 25,7%; propà, un 15,6%; electricitat, que ho fa un 9,2% i fuel domèstic, que augmenta un 1,3%.

D'altra banda, cal destacar que el consum d’energia elèctrica durant el mes de juny ha estat de 34.625,2 MWh, és a dir, un 1,9% més respecte al mes de juny de l’any anterior. Dels sectors que presenten variacions positives significatives destaquen hoteleria i restauració, amb un 21,4%; estacions d'esquí, amb un 15,1% i distribució, amb un 8,4%. Amb variacions negatives hi ha el sector de la construcció i annexos, amb un descens del 29,9%; usos domèstics, que cau un 6,7% i enllumenat públic, que davalla un 4,1% respecte al juny de l’any passat.

Entre els mesos de gener i juny hi ha hagut un consum d’energia elèctrica de 284.560,7 MWh, és a dir, un 12,3% més respecte al mateix període de l’any 2021. Destaquen especialment els increments del consum d’energia a estacions d’esquí, hoteleria i restauració, indústries i altres distribuïdors, amb un 92,8%, un 40,6%, un 25,7% i un 15,4% més, respectivament, respecte al mateix període de l’any passat.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum ha estat de 539.424,6 MWh, el que equival a una variació percentual positiva del 9,2% respecte al mateix període anterior. Estacions d’esquí, hoteleria i restauració i indústries presenten les variacions positives més significatives amb un 60%, 34,8% i 23,2% respectivament. Per altra banda, tenen variacions negatives usos domèstics, amb un 2,3% menys; serveis financers, amb un 2,1% i enllumenat públic, amb un 2% menys.