Una fruiteria en una gran superfície comercial. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Les vendes a les grans superfícies comercials cauen un 3,4% al mes de maig

Augmenta la proporció de dones ocupades en aquest sector

Andorra la Vella.- L’índex general de vendes de les grans superfícies comercials disminueix un 3,4% el mes de maig respecte al mateix mes de l’any anterior. Si es desglossa aquest índex en productes alimentaris i la resta, alimentació creix un 1% en comparació amb el període homòleg de l’any passat. Pel que fa a l’índex de la categoria resta de productes, disminueix un 7,8% respecte de la mateixa referència, segons les dades fetes públiques pel departament d'Estadística.

En relació amb les economies de l’entorn, la variació anual de l’índex general se situa per sota de la xifra d’Espanya i de la de França.

Pel que fa a les variacions intermensuals, l’índex general experimenta una disminució del 8,3% respecte a l’abril de l'any passat, tenint en compte que es tracta de les dades originals i que no descompten factors estacionals ni els efectes del calendari.

Pel que fa a l’índex de vendes de les grans superfícies a preus constants, és a dir, un cop eliminat l’efecte dels preus, tenim que al maig ha caigut el 8,1% respecte al maig de l’any anterior. Pel que fa a l’índex de la categoria alimentació, davalla un 6,1%, mentre que l’índex relatiu a la categoria resta de productes cau l'11% respecte al mateix període de l’any anterior. Per tant, la dinàmica dels índexs a preus constants segueixen la mateixa tendència de la dels preus corrents.

Si es té en compte l’índex d’ocupació de les grans superfícies comercials, tenim que el del comerç al detall creix l'1,2% en
comparació amb el mateix mes de l’any anterior, i disminueix el 0,7% respecte al registrat a l’abril de l'any passat.

Pel que fa al volum de dones i homes ocupats, tenim que el 65,4% correspon al gènere femení i el 34,6% restant al masculí, distribució que presenta una gran estabilitat durant els darrers dotze mesos. Si comparem les dades amb el mateix període de l’any anterior, podem veure que la proporció de dones ocupades en aquest tipus d’establiments augmenta el 2,3% al maig. D’altra banda, la proporció d’homes
ocupats en les grans superfícies disminueix el 4,1%.

A l'últim, i quant a la jornada laboral, cal destacar que el 93,3%, que té una jornada laboral a temps complet, i el 6,7% restant dels
ocupats, a temps parcial.