Els preus de l'alimentació van a l'alça. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

L'IPC avançat del mes de juliol se situa en el 7,6%

Cal destacar el comportament a l’alça dels preus de l’alimentació

Andorra la Vella.- L’IPC avançat del mes de juliol se situa en el 7,6%. En cas de confirmar-se representaria un augment de dues dècimes respecte a l’IPC avaluat al mes de juny (7,4%). Segons assenyalen des del departament d'Estadística del Govern, aquest increment de la inflació seria a causa del comportament dels preus de dos grups: vestit i calçat, es tracta d’un grup que està en període de rebaixes i l’impacte d’aquestes en els preus ha estat inferior al del mateix mes de l’any anterior; i el comportament a l’alça dels preus de l’alimentació. D'altra banda, cal destacar l’efecte moderador dels preus del grup transport, a causa d’una lleugera disminució dels preus dels carburants i lubricants.

Si es té en compte el càlcul avançat als països veïns tenim que l’IPC avançat d’Espanya se situa al 10,8%. En cas de confirmar-se,
augmentaria sis dècimes respecte a la variació registrada al mes de juny. I a França se situa al 6,1%, el que suposaria tres dècimes més respecte a la variació registrada al mes de juny.

Cal recordar que es calcula aquest indicador avançat amb l’objectiu d’aportar la mateixa informació, en temps i qualitat, que les dades publicades pels instituts d’estadística de la Unió Europea. Aquest indicador avançat es calcula seguint la mateixa metodologia utilitzada pel càlcul de l’IPC i la diferència entre ambdós indicadors rau en la informació utilitzada. Aquest indicador suposa un càlcul previ amb el 91% aproximat dels preus de juliol entrats. I per a les sèries de preus que encara no han estat enquestades, s’utilitza el mateix preu del mes anterior.

L’indicador avançat proporciona únicament una informació orientativa i, per tant, no ha de coincidir necessàriament amb la dada definitiva de l’IPC.