Indicadors

El tràfic per Internet creix un 17,5% a l'agost

En relació al mateix mes del 2017, pugen un 4,4% els abonats a la telefonia mòbil

L'economia andorrana creix un 2,2% en el segon trimestre

Supera en mig punt la variació del mateix període de l'any anterior

L'IPC baixa dues dècimes el mes d'agost

La disminució és conseqüència dels preus del tabac i d'una pujada menor dels carburants

El nombre d’assalariats en les activitats immobiliàries i els serveis empresarials creix un 9,5%

El salari mitjà puja un 3% respecte a l’any passat i se situa en 2.124,25€

El preu de tots els carburants puja més d'un 10 per cent durant el darrer any

Destaca el gasoil de calefacció, amb un 19,3%

Les exportacions de farmàcia i perfumeria pugen un 100% el mes d'agost

La construcció encapçala les importacions amb un augment del 87%

La pressió fiscal del 2017 se situa en el 24,5%

Disminueix en 0,7 punts pel descens dels impostos recaptats i pel creixement notable del PIB

Les matriculacions de vehicles segueixen la tendència a l'alça també a l'agost i creixen un 13%

Els conductors es decanten cada vegada més per la gasolina en detriment del gasoil

Cau un 2,8% el consum d'electricitat a l'agost

La producció interna ha representat un 20% del consum total

Estadística contradiu Mobilitat i assegura que l’entrada de vehicles per França ha disminuït un 0,7% al juliol

La diferència, a causa dels sistemes emprats a l'hora de calcular les entrades i sortides