Indicadors

L'habitatge a Espanya és un 8,3% més car que fa un any, segons els registradors

Des del mínim registrat a finals del 2014, el preu dels immobles acumula un augment del 36,2%

Les vendes de les grans superfícies creixen un 5% al mes de juny

Augmenta lleugerament l'ocupació que depèn d'aquests establiments

L'IPC del juliol baixa una dècima

El descens en els preus del vestit i del calçat ha estat determinant

Les importacions augmenten el 7% al juliol

Les exportacions tambe pugen en un 1,2%

El preu dels carburants disminueix el juliol

Des del juny s'ha invertit la tendència a l'alça

Les matriculacions baixen el 9% el juliol

El balanç anual és negatiu amb un 7%

Andorra, cinquè país del món en velocitat de banda ampla

Ofereix de mitjana una connexió de baixada a través de la fibra òptica de 128,48 Megabites per segon

La Uifand va trametre 82 expedients a la Fiscalia el 2018, un 46,5% més

Fiñana assegura que l'Estudi de risc per blanqueig i terrorisme del 2020 tindrà unes conclusions "substancialment més positives" que el del 2016

L'IPC avançat del mes de juliol baixa una dècima

Se situaria en un 0,8%