Sector públic

Cinca insisteix en la necessitat de flexibilitzar la regla d'or

El ministre de Finances està convençut que el pressupost 2019 es podrà presentar a l'octubre

Les empreses només es podran relacionar amb l'administració de manera telemàtica

Una reforma regula i fomenta la utilització de les noves tecnologies

Les reclamacions dirigides al Servei d'Atenció al Consumidor es redueixen un 10% el 2017

Principalment les han fetes ciutadans d'Andorra (47%) i visitants espanyols (el 46%)

Fitch detecta un error intern en l'avaluació sobre Andorra però manté la mateixa valoració

Ha fet pública una nova nota refermant el ràting a llarg termini en BBB+ i l'indicador a curt termini en F2

El programa Renova aconsegueix fomentar les reformes integrals i la instal·lació de plaques fotovoltaiques

Hi ha una obra gran per cada tres sol·licituds, mentre que el 2017 era una per cada quatre

El consum de dades dels mòbils dels turistes augmenta un 240% durant el primer semestre del 2018

Andorra Telecom espera tenir uns beneficis per 'roaming' de 25 milions d'euros aquest any

Fitch millora el ràting del país i el situa en BBB+ amb perspectiva estable

Cinca destaca que és "molt bona notícia" l'increment de tots els indicadors i que s'estigui en valors previs a la crisi BPA

Tributs i Fronteres reclama 2 milions d'euros per deutes sobre la taxa d'activitats econòmiques

El llistat inclou 3.245 persones físiques i jurídiques