Sector públic

El Govern i la CEA signen el conveni pel projecte Marca Andorra

L'objectiu és desenvolupar una estratègia conjunta per reforçar la imatge i la visibilitat internacional del país

Els dipòsits bancaris queden garantits fins els 100.000 euros

S'ha ratificat el conveni entre Andorra i Xipre per evitar la doble imposició

El programa Engega s'amplia en 150.000 euros

S'ha exhaurit la partida prevista i des del Govern es vol donar continuïtat a la mobilitat elèctrica

Saint-Amans creu que el multilateralisme en matèria fiscal no es qüestiona

Destaca el compromís de cooperació dels 153 països que conformen el Global Forum

Saint-Amans confirma que Andorra 'ha evolucionat de manera important' i que ja no és una 'preocupació' per a l'OCDE

Cinca valora que s'hagi destacat que el Principat "ja no està en l'agenda, en el radar" d'aquest organisme

Cinca insisteix en la necessitat de flexibilitzar la regla d'or

El ministre de Finances està convençut que el pressupost 2019 es podrà presentar a l'octubre

Les empreses només es podran relacionar amb l'administració de manera telemàtica

Una reforma regula i fomenta la utilització de les noves tecnologies

Les reclamacions dirigides al Servei d'Atenció al Consumidor es redueixen un 10% el 2017

Principalment les han fetes ciutadans d'Andorra (47%) i visitants espanyols (el 46%)

Fitch detecta un error intern en l'avaluació sobre Andorra però manté la mateixa valoració

Ha fet pública una nova nota refermant el ràting a llarg termini en BBB+ i l'indicador a curt termini en F2