Opinió

Millora econòmica

La recuperació cada cop va agafant més impuls liderada pel sector turístic i afavorida per la dinàmica més positiva del context internacional

Les enquestes de conjuntura de la Cambra de Comerç del primer semestre de l’any 2017 recullen una millora del sentiment de confiança de les empreses. Paral·lelament, confirmen que a Andorra la recuperació econòmica cada cop va agafant més impuls, liderada pel sector turístic i afavorida per la dinàmica més positiva del context internacional: en concret, pel bon comportament de l’economia europea, i sobretot de l’economia espanyola.

En aquesta mateixa línia, l’evolució dels principals indicadors d’activitat disponibles de l’any 2017 també mostren una acceleració del ritme de creixement econòmic, tot i que dins d’uns registres que segueixen sent modestos.

Així, l’ocupació assalariada ha crescut en termes interanuals un 2,9% fins a l’agost, impulsada sobretot per l’increment de l’ocupació en la construcció (2,1%) i, en especial, en el sector serveis (3,2%), amb una contribució particularment destacable de l’hoteleria (5,3%).

En paral·lel, hi ha altres indicadors clau que estan accelerant el pas fins a l’octubre, com ara les importacions totals, amb un creixement del 7,7%, les matriculacions de turismes, amb un increment del 17,1%, el nombre de visitants, que ha augmentat un 3,0%, i les importacions de materials de la construcció, que han deixat de caure i han experimentat un augment interanual del 0,4%.

Un altre indicador positiu és el nombre de demandants d’alta al Servei d’Ocupació en recerca de treball, que continua la tendència a la baixa dels últims anys, amb una xifra de 402 demandants de mitjana fins a l’octubre. Només el consum d’energia destaca amb una evolució lleugerament negativa, ja que en termes interanuals ha disminuït el 0,9% fins al setembre.

Aquesta evolució més favorable que mostren els indicadors de confiança i d’activitat està en consonància amb les estimacions del departament d’Estadística del Govern, que situen el ritme de creixement del PIB real del primer semestre de l’any 2017 a l’entorn del +2%, una taxa d’augment superior a la dels mateixos mesos de l’any 2016, que es va situar al voltant de l’1,4%.

En definitiva, en general les perspectives són positives i suggereixen un nou augment de l’activitat econòmica, tot i que de perfil moderat. Aquesta expectativa permet confiar en la consolidació progressiva de la recuperació econòmica al llarg dels propers mesos.

A banda de la conjuntura econòmica actual, i aprofitant que ens trobem a finals d’any, voldria avançar alguns dels eixos d’actuació en curs que centraran l’activitat de la Cambra durant l’any 2018 per respondre a algunes de les demandes que ens arriben de diversos sectors empresarials.

1. La formació és un dels principals eixos d’activitat amb l’objectiu de professionalitzar els sectors empresarials.

En aquesta edició de l’enquesta de conjuntura, prop del 40% de les empreses consultades han indicat que tenen dificultats per trobar mà d’obra qualificada. Aquest problema afecta de manera generalitzada tots els sectors enquestats i té una incidència especialment rellevant en l’hoteleria i la construcció. Al voltant del 55% de les empreses d’aquests sectors han manifestat la seva preocupació per aquesta qüestió.

La Cambra té la voluntat de coordinar formacions específiques per capacitar personal en els oficis en què el sector privat detecti una necessitat. De fet, el proper mes d’abril organitzem conjuntament amb el Servei d’Ocupació el primer curs de formació per a auxiliars de carnisseria i de xarcuteria. Aquest curs, fruit d’una demanda concreta, és un exemple de col·laboració entre el sector privat, la Cambra i l’administració pública per satisfer d’una manera àgil i efectiva necessitats concretes de qualsevol sector. Per això, demanem a tots els gremis que ens facin arribar les seves necessitats formatives.

2. En el comerç minorista, la recuperació de l’activitat és més dèbil i lenta que en la resta de sectors, a causa de la manca de dinamisme del consum i de la forta competència exterior. Per ajudar a revertir aquesta tendència, la Cambra segueix oferint una àmplia oferta de serveis que van des de la formació fins al servei d’assessorament tècnic al comerç o el 'mystery shopping', passant pel tradicional concurs d’aparadors de Nadal, que aquest any complirà la 20a edició. A més, el Pla estratègic de turisme de compres que impulsa el Govern ens permetrà liderar el projecte de label Andorra comerç excel·lent, que es començarà a implantar el 2018.

Continuarem organitzant els 'retails training tour experience', per tenir un ull posat a les iniciatives de les destinacions competidores i per saber quina és l’aposta dels operadors més importants, especialment pel que fa a la innovació.

Així mateix, continuarem treballant amb les associacions de comerciants. Avui la Cambra està integrada dins la junta de l’Associació de comerciants de l’avinguda Carlemany i travesseres i forma part del comitè executiu per a la implementació del Pla estratègic del centre històric d’Andorra la Vella. Des d’aquí oferim la nostra col·laboració a totes les associacions que estimin oportuna la nostra ajuda.

3. En l’àmbit de la promoció econòmica, continuarem potenciant l’organització de missions empresarials per fomentar les relacions econòmiques i comercials en col·laboració amb Actua i el ministeri d’Afers Exteriors. Pel que fa al projecte CCI PirineusMed entre Andorra, Girona, Lleida i Perpinyà, finançat pel Programa de cooperació territorial transfronterera –POCTEFA–, l’any 2018 desplegarem les accions següents:

  • El proper dia 1 de febrer tindrà lloc a Girona la jornada Empreses Emergents i Finançament.
  • A l’abril s’organitzarà a Perpinyà una jornada missió empresarial sobre energies renovables.
  • Durant el mes de juny tindrà lloc una missió inversa sobre productes gurmet d’empresaris polonesos que visitaran Lleida i Andorra.
  • A la tardor s’organitzarà a Andorra la jornada empresarial 'El Retail del Segle XXI: models d’èxit'.
  • Durant l’any 2018 es posarà en funcionament el Club d’Empresaris Transfronterers.

4. El treball d’acompanyament a les empreses i els inversors que està efectuant la Cambra, conjuntament amb Actua i el ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació, dins del Servei d’Atenció a la Petita Empresa (SAPE), s’integrarà a la nova oficina del punt d’empresa que es crearà a la planta baixa de l’edifici del Prat del Rull. Aquesta integració reforçarà el paper de la Cambra en l’assessorament i acompanyament a les empreses, els autònoms i els inversors estrangers.

5. Continuarem treballant amb el Govern en la implementació a Andorra del Reglament d’aviació civil, que permetrà disposar d’un registre d’aeronaus i farà possible el desenvolupament de tot un sector econòmic al voltant d’aquesta activitat.

6. El món empresarial reclama un mecanisme de resolució ràpida de conflictes, ja que la dinàmica empresarial no es pot permetre suportar la durada de molts litigis davant els òrgans judicials. Conscients d’aquesta necessitat, el Col·legi d’Advocats i la Cambra estem impulsant la creació de la Cort d’Arbitratge del Principat d’Andorra (CAPA), i esperem que durant el 2018 sigui una realitat.

7. Conjuntament amb la CEA i l’EFA seguirem el curs de les negociacions sobre l’acord d’associació entre el Govern i la Comissió Europea i vetllarem perquè en cada fase d’aquest procés s’efectuï una anàlisi seriosa dels impactes que aquest acord pot tenir sobre l’economia i la societat andorrana. La Cambra vol estar present a cada etapa d’aquesta negociació i defensar, com ho ha fet sempre, l’interès de les empreses i, al mateix temps, l’interès general del país.

Per acabar, voldria comentar que la Cambra, conscient de l’evolució econòmica i legislativa dels darrers anys, ha presentat al Govern una proposta de modificació de la Llei de creació de la Cambra amb la voluntat de fer-la més àgil i adaptada al context econòmic i jurídic actual.

El text de modificació de la llei s’ha lliurat al Govern i esperem que s’entri a tràmit parlamentari abans d’acabar l’any. Així mateix, el mes de desembre el ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació ha convocat les eleccions per a la renovació de la meitat dels membres del ple de la Cambra.