Operaris durant la construcció d'un edifici. (Foto: Arxiu ANA)
Consum

L'Acoda alerta de l'augment 'sense precedents' del preu de les matèries primeres del sector de la construcció

Asseguren que aquesta situació està portant les empreses del sector "a una situació tensa"

L'associació de Contractistes d'Obres d'Andorra (Acoda) posa en coneixement i alerta de la problemàtica existent en el sector per la pujada generalitzada dels costos de les matèries primeres principals, bàsiques per la construcció, com el coure, alumini, acer corrugat, petroli o betum per a mescla bituminosa, de l'ordre d'un +56% i un +106%, amb previsió de prolongar-se al llarg de tot el 2022.

Segons manifesta l'entita en un comunicat, aquest augment de preus sense precedents, iniciat des del segon trimestre del 2020, provocat per la important demanada esdevinguda per la reactivació de l'economia després de la pandèmia, i l'augment del transport marítim de mercaderies, està impactant greument en la rendibilitat i competitivitat del sector, posant en perill, fins i tot, "la continuïtat de certs industrials o intervinents en el nostre sector", que actualment està encapçalant la recuperació econòmica postpandèmia al Principat i que ha representat per l'any 2020 prop d'un 20% del PIB de l'Estat i més d'un 13% de la massa salarial.

L'increment dels costos de les matèries primeres, més la problemàtica afegida pels retards en els subministraments o la impossibilitat d'accés a certes matèries primeres, està portant a les empreses del sector a una situació tensa, agreujada per la mancança de mecanismes de revisió de preus en els contractes d'obres, tant en el sector públic com en el sector privat, posant en perill l'equilibri econòmic dels contractes.

En aquest sentit, l'Acoda es mostra en línia del que manifesta el comunicat emès per la Federació Europea de la Construcció (FIEC), en el qual alerta d'aquesta situació a la Comissió Europea i sol·licita als estats membres la implementació de mesures per la revisió de preus específics pels contractes d'obres ja adjudicats per no malmetre la recuperació, recollit també en la carta de l'Associació d'Empreses Constructores i Concessionàries d'Infraestructures (Seopan).

L'Acoda doncs, igual que tots els seus homòlegs, considera molt rellevant analitzar les bases de la contractació de totes aquelles obres en curs, i estudiar mecanismes per introduir la revisió de preus, així com la regulació de pròrrogues pel termini d'execució de les mateixes per manca d'avituallaments, donat que els proveïdors no poden garantir el subministrament (ni inclús la fabricació en alguns casos) de productes necessaris per a la realització certs treballs, tant en l'àmbit de l'edificació com de l'obra civil.

Tan sols així, els contractistes podran continuar licitant sense posar en perill la viabilitat dels seus negocis assumint riscos globals i externs que no es troben recollits en les modalitats actuals de contractació.