Vista aèria de la vall central. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Andorra se situava com un dels països amb el desenvolupament humà més alt el 2019

Andorra la Vella.- Andorra és un dels països amb l'Índex de Desenvolupament Humà (IDH) més alt amb una puntuació d'entre 0,895 i 0,915. Així es desprèn de la nota publicada aquest dijous pel departament d'Estadística, la qual es basa en dades del 2019 i utilitza la metodologia del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD). Tal com informen des del departament governamental l'IDH és una mesura sintètica emprada per avaluar el progrés a llarg termini en tres dimensions bàsiques de desenvolupament humà: una vida llarga i saludable, l'accés al coneixement i un nivell de vida digne.

Pel que fa a altres factors secundaris, però que també mesuren el desenvolupament social, el coeficient obtingut per l'Índex de Desigualtat de Gènere és de 0,016. Aquest valor situa el Principat en les primeres posicions del rànquing mundial i amb un grau de desigualtat de gènere baix.

En aquest mateix sentit, la paritat entre homes i dones a una societat a l'hora d'assolir objectius es mesura amb la ràtio dona/home de l'IDH, i s'expressa com l'Índex de Desenvolupament per Gènere. Amb les dades del 2019, Andorra aconsegueix un valor de 0,970 i s'engloba dins del grup 2 amb un grau mitjà-alt de paritat entre les condicions de vida de dones i homes.

D'altra banda, cal destacar que dels tres índexs que s'utilitzen per al càlcul de l'IDH, el referent a l'educació, en concret l'esperança de vida escolar, és el que comparativament situa el Principat lleugerament per sota d'altres països de l'entorn.