El director de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, en la compareixença d'aquest dimecres a la tarda. (Foto: M. M.)
El director de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, en la compareixença d'aquest dimecres a la tarda. (Foto: M. M.)
Sector financer

Tributs i Fronteres s'ampliarà en dotze persones en dos anys per lluitar contra el tràfic il·lícit de tabac

El pla de control fiscal del 2018 vetllarà pel compliment dels obligats tributaris

El departament de Tributs i Fronteres té com a un dels objectius d’aquest any la lluita contra el tràfic il·lícit de productes derivats del tabac. El Consell General va aprovar, la setmana passada, el projecte de llei de modificació de la Llei de control de les mercaderies sensibles i de la Llei del codi de duana, i aquest diumenge entra en vigor l’acord amb el govern de la República Francesa relatiu a la cooperació transfronterera en matèria policial i duanera. La implementació de les noves eines legals obligarà el departament de Tributs i Fronteres a augmentar els recursos tècnics i humans. El director del departament, Albert Hinojosa, ha revelat que durant aquest any es contractaran set persones, i l’any que ve, cinc més, per lluitar contra el contraban de tabac de manera més eficaç.

L’entrada en vigor del conveni amb França suposarà augmentar la coordinació i l'intercanvi d'informació entre els dos països, i l'activació de protocols concrets. Hinojosa ha subratllat que ja hi ha una relació estreta entre les duanes francesa i andorrana, però l’acord els aprofundirà i permetrà definir protocols d’actuació concrets, intercanviar informació i anar més coordinats, de manera que ni es dupliquin els esforços ni s’aixafin operacions. Tot i que l’acord ho preveu, de moment no està previst que es constitueixin patrulles conjuntes, és a dir, que ni els gendarmes actuaran en territori andorrà, ni els agents de policia andorrans patrullaran en territori francès.

La intensificació de la lluita contra el contraban de tabac és una de les línies principals del Programa anual d’actuació del departament de Tributs i Fronteres. Una altra és la consolidació de la recaptació executiva, que es refereix a l’automatització dels embargaments directament dels comptes bancaris dels deutes de petites quantitats, com multes o taxes impagades. Hinojosa ha aclarit que durant el primer trimestre de l’any, un període que ja està a punt d’expirar, hi ha prevista l'activació de l'eina SAP, que permet l’embargament dels imports deutors. L’any 2017, el departament va recuperar, via embargament directe, mig milió d’euros. Per a les quantitats més elevades es continuaran tramitant els expedients.

La tercera línia mestra de treball del departament del 2018 és la creació de l’Agència Tributària Nacional (ATN), que es vol implementar a partir de l’1 de gener del 2020. La previsió és que durant el segon semestre de l’any es prepari el projecte de llei de l’ATN. Paral·lelament, els comuns han de seguir treballant per harmonitzar el calendari tributari, la base tributària, les bonificacions i altres exempcions, etcètera, i tant el Govern com els comuns han de treballar en les operatives informàtiques. L’ATN durà a terme una gestió tributària integrada, de comuns i del Govern, però, de moment, Canillo i la Massana han dit que no en volen formar part, i Andorra la Vella encara s’ho està pensant.

Pla de control fiscal

D’altra banda, Hinojosa també ha exposat el Pla de control fiscal anual del departament de Tributs i Fronteres, que es basa en realitzar un control per garantir que els obligats tributaris acompleixin amb el seu deure de liquidar l’Impost General Indirecte (IGI), l’Impost de la Renda dels No-Residents (IRNR), l’Impost de Societats (IS) i l’Impost de la Renda sobre les Persones Físiques (IRPF). Quant als dos últims, l’IS i l’IRPF, Hinojosa ha especificat que es farà un control dels contribuents amb un risc més alt d’incompliment de les seves obligacions. El director del departament ha detallat que són les societats que operen a l’estranger les que poden cometre frau, ja que el volum d’ingressos no està clar.

Altres mesures del Pla de control fiscal són les comprovacions de la gestió dels tributs, les inspeccions duaneres i les actuacions de recaptació.

El departament de Tributs i Fronteres incidirà aquest any en ser més àgil i eficaç, més pròxim a la ciutadania i en garantir en un termini de dos mesos la devolució de l’IGI, l’IS i l’IRPF.