Entrada al Pas de la Casa. (Foto: M. F.)
Indicadors

Estadística contradiu Mobilitat i assegura que l’entrada de vehicles per França ha disminuït un 0,7% al juliol

La diferència, a causa dels sistemes emprats a l'hora de calcular les entrades i sortides

Segons el departament d'Estadística, l'entrada de vehicles per la frontera del Pas de la Casa durant el mes de juliol va ser un 0,7% inferior que en les mateixes dates de l'any passat. El pas d'automòbils per la frontera del riu Runer també va disminuir un 1,5% respecte al 2017, sent el total d'entrada de vehicles al juliol un 1,2% inferior, amb un total de 410.054.

L'informe presentat per Estadística aquest dijous contradiu les xifres que va fer públiques el cap d'àrea de Mobilitat a l'ANA, on assegurava que s'havia observat un creixement del 8,8% a la frontera francoandorrana. La diferència, segons Estadística, es deu al fet que durant el 2017 el sistema de comptatge de Mobilitat no funcionava i, per aquest motiu, van utilitzar dades de la Direction Interdépartamentale des Routes Sud-Ouest (DIRSO) de l'RN-22. Les dades obtingudes van comparar-les amb les xifres del mes de juliol preses a través dels comptadors de vehicles, donant un increment positiu del 8,8%. Amb tot, segons les dades d'Estadística, entre el gener i el juliol sí que hi ha hagut un increment dels vehicles que han accedit des de França, que calculen en un 1,7%.

D'altra banda, el nombre de vehicles que ha entrat durant els darrers dotze mesos ha estat de 4.248.726, cosa que representa una baixada del 0,8% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.281.026 vehicles. Respecte a les xifres d'entrada de vehicles de gener a juliol del 2018, i en comparació al mateix període del 2017, s’ha produït una disminució del 0,6% en el nombre de vehicles, sobretot a causa de la baixada d'un 1,6% dels provinents d'Espanya.

Dos sistemes per comptabilitzar vehicles a les fronteres

A l'hora de realitzar el comptatge de vehicles, al Principat existeixen dos sistemes. Les espires electromagnètiques, el primer sistema emprat, pot generar alteracions en el comptatge de cotxes en moments de retencions. És un dels mètodes que utilitza l'àrea de Mobilitat, donat que permet establir i analitzar els fluxes instantanis de vehicles per hora, però al Pas de la Casa fa dos anys que no funciona.

El segon sistema, compartit pel departament d'Estadística, el Servei de Policia i l'àrea de Mobilitat, consisteix en un registre que compta, classifica i identifica els vehicles i que combina el comptatge en imatges, espires electromagnètiques i detectors magnètics col·locats en la superfície de l'asfalt de la carretera. Donat que l'entrada i sortida del país pel Pas de la Casa es troba en territori francès, hi ha tres punts de lectura de matrícules a la sortida i dos a l'entrada, que es combinen per establir els vehicles entrants.

A l'hora de calcular el volum de vehicles entrants, el departament d'Estadística aplica una sèrie de correccions per obtenir una estimació, que a la vegada es contrasta amb les xifres obtingudes pel primer sistema de comptatge i, en cas que sigui necessari, es corregeix o complementa. Per afinar els resultats, s'eliminen els trànsits interns, que corresponen als que passen pels lectors en menys de deu minuts, s'elimina un cop si un vehicle passa pel mateix punt en menys de deu segons, ja que es considera que les càmeres l'han duplicat i, en cas que el sistema de comptatge no funcioni o les dades obtingudes siguin diferents de les dels punts d'aforament, s'usen les darreres aplicant un factor de correcció. A l'informe, el departament també recorda que la difusió de la informació correspon a ells i no a l'àrea de Mobilitat, tal com apareix al Pla d'Estadística.