Fotomuntatge del projecte de Jocs. (Foto: Jocs)
Sector públic

Jocs es queda sense llicència per obrir el casino

La societat té un mes per recórrer la decisió que ha adoptat el CRAJ aquest dimecres

Andorra la Vella.- El Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) ha decidit aquest dimecres no atorgar la llicència del casino a la societat Jocs perquè no poden complir amb les condicions que presentaven a la proposta amb la qual van guanyar el concurs. L'ens ha acordat desestimar la sol·licitud per a l'obtenció de la llicència del casino a Jocs SA, a causa de les deficiències constatades en la instrucció de l'expedient presentat per l'adjudicatari en data 18 de juliol del 2018.

Segons es recull en un comunicat del CRAJ, la societat sol·licitant de la llicència no ha complert amb les disposicions de la normativa vigent, ni amb el que disposa el plec de bases que estableix que el concursant havia d'acreditar la reserva de nom comercial, així com el corresponent registre de marca, que havia de permetre l'explotació de les atribucions atorgades. Per tant, la societat Jocs SA, com que no ha acreditat la plena disposició de la marca (Casino de les Valls) que havia aportat en l'oferta presentada al concurs, ha incorregut en un incompliment sobrevingut.

El CRAJ també ha constatat diferències entre el projecte arquitectònic presentat en l'oferta, i el projecte validat i definitiu pel Col·legi d'Arquitectes el mes de desembre del 2018. Aquestes irregularitats incorren en l'incompliment de la normativa vigent i del plec de condicions que regeix el concurs, ja que les condicions i compromisos de les ofertes s'havien de mantenir durant tot el procés d'adjudicació del concurs i de l'atorgament de la llicència. El ministre i president del CRAJ, Jordi Cinca, ha explicat que alguns detalls en el projecte arquitectònic van donar-li uns punts que van ser fonamentals perquè aconseguís el primer lloc del concurs segons la resolució que es va fer pública el mes de juny de l'any passat. Concretament era la connexió del carrer Prat de la Creu amb l'avinguda Meritxell per la plaça del Poble.

Cinca també ha volgut aclarir que en el concurs hi ha tres fases independents. La primera en què es proclama un guanyador després de valorar totes les ofertes. La segona en què s'atorga la llicència, que arriba després que el vencedor ha de presentar tota la documentació. És en aquesta fase en la qual el CRAJ ha constatat que no es complien alguns aspectes. La tercera fase era l'execució del projecte amb la construcció del casino en un termini màxim de dos anys. "En cap cas es qüestiona que Jocs va guanyar el concurs segons els criteris de la mesa de valoració", ha afegit Cinca qui ha reconegut que la no concessió de la llicència "suposa un contratemps".

La decisió, que és purament administrativa, podrà ser recorreguda per Jocs en un termini màxim d'un mes. El fet de no atorgar la llicència no es contempla ni en el la Llei del joc, ni en el reglament de la concessió del casino. A més, cal recordar que hi ha a la Batllia els recursos interposats per altres concursants. El futur és una incògnita encara que una de les sortides podria ser que el concurs es declarés desert i que es tornés a fer.

Jocs considera sorprenent la decisió

Aquest mateix dimecres, Jocs ha manifestat que l’expedient ha estat complimentat amb total rigor, complint amb tots els requeriments del CRAJ. Per la societat "resulta absolutament sorprenet la decisió del CRAJ, sobretot amb una fonamentació tan exigua i tan mancada de raó quant al fons". Jocs formularà recurs contra la decisió del CRAJ i exercitarà totes les accions legals al seu abast per corregir la vulneració de drets de la qual ha estat víctima.