Permisos d'Immigració. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

El juny es tanca amb 45.420 permisos d'Immigració vigents, un 1% més que l'any passat

En canvi, l'evolució del segon semestre de l'any ha estat negativa

Andorra la Vella.- Durant el trimestre que va de l'abril al juny s’han acordat un total de 1.315 autoritzacions inicials de residència i treball, amb una variació negativa respecte al mateix període de l’any 2018 del 14,5%. Pel que fa als permisos de residència i treball, se n’han acordat 778 i 327 de residència simple, amb una variació anual negativa de l'11,8% i positiva de l'1,2%, respectivament. El nombre d’autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres (143 autoritzacions) disminueix un 36,7% respecte al mateix trimestre de l’any 2018. Cal destacar també que les autoritzacions en vigor a 30 de juny són 45.420, amb una variació anual positiva de l'1,0%. Així ho reflecteixen les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística.

Del total d'autoritzacions vigents, les de residència i treball, són 35.360, amb una variació anual positiva del 0,9%, i les de residència simple són 8.136, amb una variació anual de l'1,1%. Les autoritzacions per treball fronterer són 1.622 i presenten una variació positiva del 7,3%, mentre que les de treball temporal per a empreses estrangeres són 214, amb una variació negativa del 23,0%.

Durant el segon trimestre del 2019, el nombre de baixes registrades se situa en 205, un -0,5% respecte al mateix trimestre del 2018. El 50,2% són d’espanyols, seguit d’altres nacionalitats (19,5%), els francesos (16,6%) i els portuguesos (13,7%). Un total de 123 baixes, el 60%, corresponen a autoritzacions de residència i treball i el 35,6% de les baixes corresponen a autoritzacions de residència.

Cal afegit que es totalitzen 43.496 autoritzacions de residència, amb i sense treball, al final del trimestre (un 95,8% sobre el total).
Els treballadors fronterers sumen 1.622 autoritzacions, representant el 3,6% de les autoritzacions de treball en vigor. Els espanyols són els treballadors amb més autoritzacions i cal afegir que la part més important (el 63,9%) de les autoritzacions d’Immigració en vigor es concentra en el tram de 26 a 59 anys, és a dir, que es troben en edat de treballar. El 60,6% de les persones que gaudeixen d’una autorització d’Immigració en vigor estan registrades des de fa més de deu anys. Aquesta proporció passa a ser del 24,3% en les autoritzacions de residència simple, mentre que el 54,2% porten 5 anys o menys registrats a Immigració. Aquesta característica s’explica perquè aquesta categoria agrupa molts menors.

Les autoritzacions de residència simple difereixen significativament de la resta, pel caràcter no laboral que tenen. Així, el 46,9% d’aquestes autoritzacions es troben en el tram de menys de 18 anys i el 27,8% en el tram superior o igual als 60 anys.