Vehicles en un concessionari. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Cauen les matriculacions al setembre

Per contra, els elèctrics i els híbrids han augmentat lleugerament

Andorra la Vella.- Les matriculacions de vehicles durant el mes de setembre han estat 320, la qual cosa suposa una variació percentual negativa del 9,9% respecte al mes de setembre de l'any anterior. Tal com publica el departament d'Estadística, destaca sobretot la reducció de les matriculacions de camions i camionetes, que han caigut en un 35.5%. De gener fins al setembre, les matriculacions han estat de 3.270, un 27,5% més en comparació amb el mateix període de l'any anterior, quan es van matricular 2.564 vehicles. Durant aquest temps, tots els grups presenten variacions positives: els turismes van créixer un 34,4%, els camions i camionetes un 22,1%, les motocicletes i ciclomotors un 14,5% i la categoria 'altres' va augmentar un 1%.

Pel que fa als darrers 12 mesos, les matriculacions han estat 4.382, fet que equival a una variació percentual positiva del 16,8% respecte al període anterior, en què es van matricular 3.753 vehicles. En els darrers 12 mesos han tingut variacions positives les matriculacions de turismes (+21,2%) i les de motocicles i ciclomotors (+13,7%). Per contra, els grups que han tingut variacions negatives són camions i camionetes amb un -3,4% i 'altres' amb un -0,7%. El 51,8% de l'augment correspon a vehicles elèctrics, híbrids o que no utilitzen combustible.

Segons el tipus d'energia, aquest setembre els vehicles de gasolina i de gasoil han mantingut variacions negatives amb un -16,8% i un -7,1% respectivament. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, aquest mes se n'han matriculat 14, 1 més que el mateix mes de l'any anterior. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n'han matriculat 45, 7 més que l'any anterior. Per últim, dels vehicles sense carburant, se n'han matriculat 4, és a dir,1 menys que al mateix mes de l'any anterior.

De gener a setembre, i en comparació amb el mateix període de l'any anterior, cal destacar l'augment de matriculacions en els vehicles híbrids de gasolina endollable amb un increment 275%, en els híbrids de gasoil no endollable amb un +147,4% i en els híbrids de gasolina no endollable amb un +76,6%, així com l'augment en els vehicles elèctrics 100%, amb un +67,9%.

Pel que fa a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l'any en què ens trobem, es constata una tendència mensual a la baixa en els darrers tres mesos, situant-se aquest mes de setembre en un -0,5%.