La instal·lació del màstil que va fer FEDA al Maià per estudiar la viabilitat del projecte eòlic. (Foto: FEDA)
Sector públic

Partida de 4,3 milions d'euros per impulsar el parc eòlic del Maià

Les inversions reals previstes s'eleven a 26,6 milions d'euros, una xifra que suposa un 16,5% menys que el 2021

Andorra la Vella.- FEDA ha previst destinar de cara a l'any que ve un total de 4,3 milions d'euros per impulsar la construcció del parc eòlic del Maià. El projecte ha de començar a plasmar-se l'any vinent i es calcula que tindrà un cost total de 27,4 milions d'euros, que es destinaran a la instal·lació de vuit aerogeneradors que s'espera que produeixin 43 GWh/any. Tal com es recorda des de FEDA en la memòria del projecte de llei de pressupost per a l'any vinent, aquesta construcció té per objectiu disminuir la dependència energètica de l'exterior i les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Un altre projecte centrat en les energies renovables és la planta de cogeneració prevista al Pas de la Casa, que també s'ha de començar a construir l'any que ve. És prevista una inversió de 2,4 milions d'euros. Cal destacar que aquest projecte està calculat en 15,4 milions, 6,7 per a la construcció de la central i 8,7 per a la xarxa.

Des de FEDA destaquen que de cara al pressupost 2022 es vol realitzar la inversió corresponent a la xarxa de calor del Pas de la Casa, conjuntament amb la corresponent construcció de la central de cogeneració associada. Recorden que si els estudis "compleixen amb les expectatives i les conclusions inicials, es preveu desenvolupar un projecte de cogeneració amb biomassa i gas natural liquat". Aquest projecte pretén, per una banda, produir electricitat mitjançant motors alternatius alimentats amb gas natural i biomassa i, per l'altra, aprofitar la calor residual obtinguda en el procés (donat que tècnicament no és possible transformar tota l'energia del combustible en electricitat) per produir aigua calenta.

Cal destacar que les inversions reals previstes per FEDA de cara a l'any que ve s'eleven a 26,6 milions d'euros, una xifra que suposa un 16,5% menys que l'any 2021, concretament 5,3 milions en xifres absolutes. En aquest sentit, destaquen que el total varia segons el pla d'inversions de FEDA, que és el que fixa l'inici dels diferents projectes, segons requisits tècnics i estratègics, i determina el termini d'execució, que pot variar entre un o tres anys, segons la dimensió de la proposta.

A banda de les inversions en renovables esmentades també cal subratllar, per la seva quantia, els 7,1 milions d'euros que serviran per continuar treballant en la construcció d'una doble línia aèria de 110 kw de Grau Roig a Encamp passant per Ransol, que ha de cobrir disset quilòmetres de llargada amb doble circuit per triplicar-ne la capacitat de transport. A més, s'ha previst una dotació 2,4 milions d'euros que serviran per seguir treballant en el subministrament i instal·lació dels equipaments elèctrics a l'ETR de la Gonarda. També cal subratllar que entre les inversions previstes hi ha l'adquisició del 28,3% de les accions de Ctrasa, per un import de 4,4 milions d'euros, una operació que ja es va anunciar.

Consum d'energia

En el pressupost per al 2022 FEDA fa constar que es preveu acabar l'any 2021 amb un 2,6% per sobre del nivell de consum del 2020, és a dir, 13 GWh, a causa de l'impacte de la Covid-19 a l'exercici 2020 i a l'aturada de l'activitat econòmica. Assenyalen que malgrat que les pautes de consum per al proper exercici "són difícils d'extrapolar, i tenint en compte el model actual de previsió de la demanda", el consum per al 2022 s'ha fixat en un 5,96% més respecte al revisat del 2021. Per tant, el volum final considerat és de 569 GWh. En aquest sentit, posen en relleu que la dependència energètica d'Andorra amb els països veïns és molt significativa i s'espera un volum d'importació del 78%. D'altra banda, s'ha calculat que el volum de producció interna se situarà al voltant del 22% respecte del total de la demanda. També es deixa clar que no es preveu cap increment de tarifes.

El preu de compra d'energia per a l'exercici 2022 s'estima un 6,1% superior al pressupost 2021. Per la compra de gas natural liquat, es dota un total de 806.000 euros, un 12,8% més que el pressupostat l'any anterior que va ser de 715.000; això es deu principalment a dos factors, per una banda l'increment de demanda prevista de les xarxes de cogeneració i per altra banda, l'augment previst del preu mitjà a conseqüència de l'evolució del preu del Brent.

Cal destacar que el pressupost de FEDA per a l'any vinent és de 86,2 milions d'euros, una xifra un 1,8% superior a la de l'any anterior, quan estava situat en 84,7 milions.