Cauen prop d'un 5% les matriculacions de vehicles durant el març. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Les matriculacions de vehicles baixen prop d'un 5% al març

Des de començament d'any, augmenten al voltant d'un 10% respecte al mateix període del 2021

Andorra la Vella.- Les matriculacions de vehicles durant el mes de març han estat 414, el què suposa una variació percentual negativa del -4,6% respecte al mes de març de l'any anterior. 'Motocicletes i ciclomotors' i 'Camions i camionetes mostren variacions positives del 25,8% i del 8% respectivament, mentre que les categories 'Turismes' i 'Altres' mostren variacions negatives del -14,1% i del -13-3%.

Tal com publica aquest dijous el departament d'Estadística, les matriculacions de vehicles des de gener fins al març del 2022 han estat 1.029, un +9,7% en comparació al mateix període anterior, en què es van matricular 938 vehicles. Tots els grups presenten variacions positives: 'Motocicletes i ciclomotors' un +24,5% (+38 unitats), seguida de 'Turismes' amb un +5,4% (+37 unitats), 'Altres' amb un +40,0% (+12 unitats) i 'Camions i camionetes', amb un +6,3% (+4 unitats).

Quant a les matriculacions de vehicles dels darrers 12 mesos, han estat 4.467, fet que equival a una variació percentual positiva del +16,8% respecte al període anterior, en què es van matricular 3.824 vehicles.

Per tipus d'energia, la matriculació dels vehicles de 'Gasolina' s'ha incrementat un +6,2%. Per contra, els de 'Gasoil' presenten una variació negativa del -30,4%. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, aquest mes se n'han matriculat 24, 17 més que el mateix mes de l'any anterior. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n'han matriculat 48, 16 menys que l'any anterior. Finalment, dels vehicles 'Sense carburant', aquest mes se n'han matriculat 8, és a dir, 2 menys que al mateix mes de l'any anterior.

Durant els darrers 12 mesos i en comparació amb el mateix període anterior, cal destacar l'augment de matriculacions en els vehicles de 'Gasolina', amb un +16,8% (+374 vehicles), 'Híbrid gasolina no endollable' amb un +79,3% (+161 vehicles) i 'Elèctric 100%' amb un +78,2% (+68 vehicles). En la resta de categories s'han matriculat 1.046 vehicles. En termes generals, el 47,3% de l'augment correspon a vehicles elèctrics, híbrids o que no utilitzen combustible.

Activitat econòmica

La distribució dels ingressos per origen geogràfic, en termes generals, es focalitza, en el 74%, en clients nacionals, mentre que el 26% restant s’identifica com a clients procedents de la resta del món. Amb un enfocament sectorial, el sector “Serveis” és el que presenta una major aportació procedent de la resta del món, s’hi observa que l’hostaleria i els altres serveis es nodreixen al voltant del 50% d’aquest tipus de clients; aportació que ha disminuït, en comparació de l’any anterior, arran de la crisi sanitària soferta l’any 2020 que ha generat limitacions de mobilitat entre països.

Quant a les despeses per origen geogràfic, és a dir, segons la procedència del proveïdor es detecta que, mentre que a l’agricultura i a la construcció la relació comercial amb l’exterior és reduïda, entorn del 57% i 35% de les despeses de la indústria i dels serveis respectivament es fa amb proveïdors de la resta del món. Pel que fa a l’adquisició d’actius considerats inversió, al llarg del 2020, el 90% es va fer a Andorra i el 10% a la resta del món. Quant a les vendes d’actius, per a l’any 2020 tots els grans sectors han realitzat la majoria de les vendes en territori andorrà. Pel que fa al sector “transport i emmagatzematge” va fer al voltant del 45% de les seves vendes a l’estranger.

Del total dels llocs de treball, el 59% dels ocupats correspon als homes i el 41% a les dones. Entre els homes el 77% són assalariats i el 23% no assalariats. Pel que fa a les dones, el 88% són assalariades i l’12% no assalariades. Si es compara amb l’any 2019, es posa de manifest l’existència d’estabilitat a nivell laboral i una estructura similar entre els dos anys.

Estadística del Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals
El Departament d'Estadística també ha recollit, amb dades el 2021, el registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals, segons el qual l’any 2021 es va tancar amb 3.072 professionals titulats actius inscrits en el Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals. La xifra representa un augment de 232 professionals titulats respecte als que hi figuraven a finals de l’any 2020 (2.840 professionals titulats actius), és a dir, un increment anual del +8,2%. Per nacionalitat, l’any 2021 el 50,0% dels professionals titulats actius inscrits eren andorrans i el 39,4% eren espanyols. En relació amb el tipus d’ocupació, el 57,6% del total de professionals titulats corresponia a professionals associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari i similars i el 25,8% a professionals associats a titulacions de 1r cicle universitari i similars.