L'edifici de la CASS. (Foto: Arxiu ANA)
Sector públic

Prop de 400 treballadors tenen retribucions inferiors al salari mínim

Fins a 389 persones es trobaven en aquesta situació al febrer

Andorra la Vella.- Prop de 400 assalariats directes tenen retribucions per sota del salari mínim, segons es desprèn de les estadístiques que fa públiques la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) relatives als assegurats com a règims especials. Concretament, eren 389 les persones que es trobaven en aquesta situació el passat mes de febrer, una xifra que va assolir el seu màxim tot just fa un any, al maig del 2021, quan es registraven 432 assalariats amb retribucions totals per sota del salari mínim.

Al llarg del 2020, els treballadors amb salaris inferiors al mínim es van situar al voltant dels 350, xifra que era més propera als 400 al gener, febrer, novembre i desembre. Al 2021 la xifra va rondar els 400, registrant el màxim al maig i sent el gener i el desembre els mesos amb menys casos. Aquest 2022 hi ha hagut 381 treballadors amb salaris inferiors al mínim al gener i 389 al febrer.

Cobrant per sota del salari mínim però sense ser assalariats directes hi havia 3.413 persones al febrer. Aquesta dada ha anat seguint una lleugera tendència a l'alça des de principis del 2020. Aquell gener hi havia 3.160 persones en aquesta situació, xifra que va anar augmentant mes rere mes fins als 3.260 treballadors al desembre. El 2021 va continuar augmentant fins arribar als 3.401 a finals d'any.

Més d'un miler de treballadors per compte propi s'acullen a una cotització a la CASS ampliada

D'altra banda, aquest febrer es comptabilitzaven 2.839 treballadors per compte propi en règim de cotització a la CASS reduïda o ampliada. D'aquests, al febrer un total de 1.068 s'havien acollit a una cotització ampliada: 406 a la franja del 137,5% i 662 al 125%. Pel que fa als que es troben a les franges reduïdes, aquestes agrupen 1.771 treballadors per compte propi, la majoria a la franja del 50%.

La franja de cotització del 50% reuneix la majoria dels autònoms que s'acullen a una cotització especial, i són 1.225. Els que al febrer s'havien acollit a una cotització del 25% eren 227 i els que havien escollit la franja del 62,5% eren 159. Finalment, els que cotitzaven al 75% eren 160 aquest febrer.