Els homes continuaven guanyant més que les dones l'any passat. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Els homes guanyaven de mitjana 548 euros més que les dones l'any passat

Hi ha més homes assalariats que dones

Andorra la Vella.- El departament d'Estadística del Govern ha fet públiques aquest dijous un seguit de dades que tenen a veure amb el gènere, entre les dades destaquen les que assenyalen la bretxa salarial encara existent, que va ser de 548 euros més a favor dels homes l'any passat. Així, es desprèn que a Andorra vivien al final del 2021 40.731 homes (un 2,5% més que l’any 2020) i 38.804 dones (un 1,4% més). Durant els últims cinc anys, la població masculina (l’any 2017, 50,8% del total; l’any 2018, 2019 i 2020, 50,9% del total i l’any 2021, 51,2% del total) ha estat sempre més gran que la població femenina (l’any 2017, 49,2% del total; l’any 2018, 2019 i 2020 49,1% del total; l’any 2021, 48,8% del total).

Si es tenen en compte les dades referents a l'educació, tenim que durant l’any 2020, hi havia 5.291 estudiants escolars femenines (un 0,8% menys que l’any 2019), i 5.619 estudiants masculins (un 0,5% menys que l’any 2019). Durant els cinc últims cursos escolars, el nombre dels nois ha sigut sempre més alt que el de les noies (l’any 2017, 51,4% del total; el 2018, 51,5%; el 2019, 51,7% del total; el 2020, 51,4% i l’any 2021, 51,5% del total). Durant l’any 2020, hi va haver 65 estudiants masculins (38 menys que l’any 2019) i 44 estudiants femenines a l’estranger (31 menys).

Durant el curs escolar 2020-2021, el nombre dels homes estudiants en educació superior a Andorra va ser 309 (un 7,2% menys que el curs 2019-2020) mentre que les dones van ser 346 (+8,1% més que el curs 2019-2020). Al llarg dels darrers cursos escolars, el nombre de dones (2016-2017, 51,5% del total; 2017-2018, 50,7% del total; 2018-2019, 51,0% del total; 2020-2021, 52,8%) ha sigut sempre més alt que el nombre dels homes (2016-2017, 48,5% del total; 2017-2018, 49,3% del total; 2018-2019, 49,0% del total; 2020-2021, 47,20%) amb l’excepció del curs 2019-2020 quan el nombre de dones (49% del total) va ser menor que el d’homes (51%).

Esports

Durant la temporada 2020-2021, el nombre de les llicències esportives pels homes va ser 5.708 (un 15,8% menys que la temporada 2019-2020) i per les dones, va ser 1.990 (un 14,5% menys que la temporada 2019-2020). En els quatre últims anys, el percentatge de les llicències pels homes (2017-2018, 75,8% del total; 2018-2019, 77,2% del total; 2019/2020, 74,4% i 2020/2021, 74,1%) ha estat molt més alt que el percentatge de les llicències de les dones (2017-2018, 24,2% del total; 2018-2019, 22,8%; 2019-2020, 25,6% del total i 2020-2021, 25,9% del total).

Durant l’any 2021, hi havia 34 homes (dos menys que l’any 2020) i disset dones (un 13,3% més que l’any 2020) que van ser becats com esportistes d’alt rendiment. Durant els últims anys, el nombre d’esportistes d’alt rendiment masculins ha estat pràcticament sempre el doble o més que el número d’esportistes femenines. L’any 2021, els homes suposaven el 66,7% del total (un 70,6% l’any 2020) mentre que les dones, un 33,3% del total (un 29,4% l’any 2020).

Demografia
Durant l’any 2021 van néixer 257 nens (nou menys, un 3,4%, respecte a l’any anterior) i 246 nenes (27 menys, un 9,9%, respecte a l’any anterior). Durant els darrers cinc anys, la mitjana de nens nascuts al país és de 277, mentre que la mitjana de nenes se situa en 266.

Durant l’any passat van traspassar 207 homes i 179 dones, un 18,8% menys i un 9,1% més respecte a l’any anterior. Si fem la comparativa de les dades del 2021 amb les del 2019, vist que les defuncions de l’any 2020 es van veure afectades per la pandèmia, la variació és positiva tant per als homes com per a les dones, d’un 29,4% i d’un 27%, respectivament. La mitjana de defuncions durant els darrers cinc anys és de 194 per als homes mentre que per a les dones és de 159.

Per la casuística d’Andorra, seguint les recomanacions per les poblacions de mida petita, malgrat obtenir l’esperança de vida anual, es pren com a indicador la mitjana dels darrers cinc anys. La mitjana 2016-2020 de l’esperança de vida en néixer és 5,3 anys major per a les dones (86) que per als homes (80,7). Al tram de 30-34 anys d’edat la diferència continua sent a favor de les dones en 5,1 anys, i al tram de 60-64 anys l’esperança de vida de les dones és de 27,3 anys mentre que per als homes és de 23, 4,3 anys major per a les dones.

L’esperança de vida en néixer de l’any 2020, calculada com la mitjana dels darrers cinc anys, pel total de la població és de 83,4 anys mentre que per a les dones és de 86 i per als homes de 80,7 anys.

L’esperança de vida als 30-34 anys d’edat de l’any 2020 és de 56,4 anys per a les dones; 51,3 per als homes, mentre que pel total de la població és de 53,9 anys.

Per últim, en el cas de l’esperança de vida als 60-64 anys d’edat de l’any 2020, pel total de la població és de 25,2 anys mentre que per a les dones és de 27,3 i per als homes de 23 anys.

Accidents de circulació
Durant l’any 2021, del total de 306 víctimes d’accidents de circulació, 184 van ser homes i 122 dones. Això significa una variació anual positiva del 9,5% per als homes i del 32,6% per a les dones. Atès que durant l’any 2020 hi va haver mesures restrictives quant a la mobilitat i, per tant, les dades són atípiques, es fa també la comparativa amb les dades del 2019: la variació és negativa, d’un 11,1% per als homes i d’un 9% per les dones.

Treball
La mitjana d’homes assalariats durant l’any 2021 és de 19.282 (un 1,9% menys respecte a l’any anterior) mentre que la mitjana de dones assalariades és de 18.401 (un 2,1% menys). En els darrers cinc anys, la mitjana d’assalariats homes s’ha situat en 19.619 i la mitjana d’assalariades en 18.840.

La mitjana anual del salari mitjà dels homes per a l’any 2021 ha estat de 2.461 euros mentre que per a les dones, de 1.912. La variació anual és positiva per ambdós gèneres, de 54 euros (2,3%) i 8 euros (0,4%), respectivament. La diferència entre mitjanes de l’any 2021 és de 548 euros a favor dels homes.

Durant l’any 2021, hi havia 1.130 homes (un 0,6% més respecte a l’any anterior) i 1.613 dones (un 0,6% respecte a l’any anterior) treballant per a l’administració general. Aquestes xifres suposen que la proporció del personal de l’administració per aquest any és d’un 41,2% d’homes i un 58,8% de dones. Aquesta distribució s’ha mantingut estable durant els darrers cinc anys.

Moviments migratoris
L’any 2021 van immigrar al Principat 2.138 homes (un 47,1% més respecte a l’any 2020) i 1.398 dones (un 31% més). Si fem la comparativa amb l’any 2019, vist que la immigració es va veure afectada per la situació de pandèmia l’any 2020, la variació és positiva per als homes, d’un 15,3% i negativa per a les dones, del 8%. La mitjana de persones immigrants dels darrers cinc anys és de 3.249, dels quals, en proporció, el 57,1% són homes i el 42,9% són dones.

D'altra banda, durant l'any passat van emigrar 1.215 homes (un 2,3% més respecte a l’any anterior) i 920 dones (un 3,1% menys). Durant els últims cinc anys, la mitjana de persones que han emigrat és de 2.161 persones, de les quals, de mitjana, el 55,7% són homes i el 44,3% són dones.

El saldo migratori de l’any 2021 per als homes és de 923 persones (un 248,3% més respecte a l’any 2020) i de 478 persones per a les dones (un 305,1% més). Si es fa la comparativa amb les dades del 2019, la variació per als homes és positiva, d’un 60% mentre que per les dones és negativa, de l'11%. La mitjana del saldo migratori per als darrers cinc anys és de 652 persones més per als homes i de 436 per les dones.

Voluntariat
El nombre de voluntaris durant l’any 2021 s’ha vist afectat per la celebració de menys esdeveniments degut a la situació excepcional derivada de la Covid-19 i per la fi de la mobilització de voluntaris en tasques relacionades amb la pandèmia. L’any 2021, van ser voluntaris 65 homes (un 87,1% menys que l’any anterior) i 35 dones (un 86,5% menys). Durant els darrers cinc anys, la mitjana d’homes voluntaris ha estat de 179 mentre que per les dones la mitjana ha estat de 362. En tots aquests anys, sempre hi ha hagut més dones voluntàries que homes.

Participació electoral
A l'últim, l'estudi reflecteix dades relatives a la participació electoral. Així, tenim que durant la campanya de les eleccions generals de l’any 2019, van participar 9.355 homes (un 16,8% més que en la del 2015) i 9.283 dones (un 14,9% més).