El director i la tècnica de l'Oficina de l'energia i del canvi climàtic, Carles Miquel i Anna Boneta, durant la presentació de la plataforma. (Foto: M. F.)
El director i la tècnica de l'Oficina de l'energia i del canvi climàtic, Carles Miquel i Anna Boneta, durant la presentació de la plataforma. (Foto: M. F.)
Mobilitat

El Govern posa en marxa una plataforma per promoure l'ús de vehicle compartit

Es vol fer incidència en les empreses de més d'un centenar de treballadors

Andorra la Vella.- El Govern ha posat en marxa una plataforma, andorra.compartir.org, per promoure l'ús del vehicle compartit, una eina que està oberta a la ciutadania, però que es vol difondre molt especialment entre el personal de l'executiu i entre aquelles empreses de més de cent treballadors i que han hagut d'elaborar un pla de mobilitat. Aquesta eina serveix per "posar en relació" les persones que ofereixen un viatge i aquelles que estan interessades a fer-ne un, ja sigui dins el territori nacional com a l'estranger. El web és ja disponible des d'aquest dimarts mateix.

El director de l'Oficina de l'energia i del canvi climàtic, Carles Miquel, ha destacat que l'objectiu d'aquesta plataforma, sobre la qual no es marquen fites quantitatives, és "optimitzar els desplaçaments" i aconseguir disminuir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, seguint "el mandat" del Consell General recollit en la declaració d'emergència climàtica i l'acord de joventut. I ha destacat que aquesta mesura s'afegeix a "altres eines" que s'han impulsat per caminar cap a la descarbonització. En aquest sentit, ha recordat que la mobilitat interna representa el 14% de les emissions.

La tècnica de l'oficina, Anna Boneta, ha destacat que hi ha "dues opcions, cercar un viatge o publicar-ne un". Els usuaris podran indicar l'origen i el destí, el dia en què volen viatjar i l'hora i el contacte entre les dues persones interessades, tant la que ofereix com la que busca, es farà a través de correu electrònic, amb la qual cosa la plataforma serveix per "posar en contacte" les dues parts. Es podrà publicar tant un viatge esporàdic com un de regular i tal com ha destacat Miquel de moment no s'ha marcat cap import i s'ha deixat a la "lliure elecció" dels usuaris, si bé no es descarta incloure un import "estimatiu" si es considerés oportú.

Tal com s'ha posat en relleu, aquest web està obert a tothom si bé es vol fer "incís" en aquelles empreses i entitats que tenen més de cent treballadors. Per això, es difondrà a través del portal de l'empleat del Govern i també es durà a terme un seminari web específic a les empreses grans que han fet un pla de mobilitat. L'objectiu és incidir en els beneficis tant econòmics com mediambientals d'aquesta eina. Segons ha destacat el responsable de l'oficina de l'energia, l'objectiu que es busca entre aquestes organitzacions més grans és sobretot fomentar els desplaçaments compartits 'in itinere', és a dir, del domicili a la feina.

Tot i que no s'han marcat fites quantitatives sobre el volum d'usuaris inscrits a la plataforma, Miquel ha destacat que esperen que "òbviament" la facin servir "el nombre més gran de persones possible".