Dimecres 19 de juny de 2024
|
13:41 H
L'edifici administratiu del Govern.
L'edifici administratiu del Govern. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Andorra tenia una capacitat de finançament de 395,52 milions d'euros el 2021

Andorra la Vella.- La balança de pagaments indica que el Principat té una capacitat de finançament de 395,52 milions d'euros per a l'any 2021, segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística.

Si detallem aquest resultat, podem observar que el compte corrent de la balança de pagaments representa 395,21 milions. Del total del compte corrent, la partida de béns i serveis representa el 58%, amb un saldo de 229,26 milions d'euros, mentre que la renda primària i la secundària representen un 54% i un -11,9% respectivament, amb uns saldos de 213,02 milions d'euros i de -47,07 milions d'euros.

A causa de la significació del compte de béns i serveis s'identifica clarament que el Principat és exportador de serveis (1.351,31 milions d'euros) i importador de béns (-1.122,05 milions d'euros).

Per poder arribar a la xifra de la capacitat de finançament, de 395,52 milions d'euros, hem de sumar el compte corrent (395,21 milions d'euros) i el de capital, amb una xifra de 0,31 milions d'euros.

Pel que fa al compte financer, equival a 385,34 milions per a l'any 2021. La inversió directa té un saldo de -291,92 milions, el que significa que el país té contrets uns passius envers la resta del món, ja que actualment Andorra és un país captador d'inversió estrangera. El saldo de les inversions en cartera és de 515,30 milions i el de les altres inversions s'eleva fins a 79,95 milions d'euros.

En referència al pes de la balança de pagaments sobre el PIB, equival al 14,1% per a l'any 2021.

Notícies relacionades