Dimecres 19 de juny de 2024
|
12:14 H
L'oficina comercial d'Andorra Telecom.
 
L'oficina comercial d'Andorra Telecom.   (Foto: Andorra Telecom)
Indicadors

Creixen els abonats a telefonia fixa, mòbil i internet durant el mes de febrer

Andorra la Vella.- Al mes de febrer hi havia 51.056 abonats als serveis de telefonia fixa, 116.899 als de mòbil i 41.122 a internet de banda ampla. Aquestes dades suposen un increment del 2,2% respecte al mes de febrer de l'any anterior en telefonia fixa i del 19,9% en mòbil. Quant a abonats a internet de banda ampla, també es registra una variació percentual positiva, del 3,5%. Pel que fa als abonats en telefonia fixa, destaca la variació percentual positiva en abonaments a canals xarxa veu corporativa, amb un 12,6% més respecte al mes de febrer de l'any anterior. En telefonia mòbil, destaca el servei de prepagament, amb un 66,3% més.

Entre els mesos de gener i febrer, i en comparació amb el mateix període de l'any anterior, tant telefonia fixa, com mòbil i internet de banda ampla, presenten variacions percentuals positives del 2,2%, 20,2% i 3,5%, respectivament.

Quant als abonaments per servei, les dades mitjanes dels darrers dotze mesos se situen en 50.430 abonats per a la telefonia fixa, és a dir, una variació percentual positiva del 2,4% respecte al període anterior. Pel que fa a la mòbil, se situen en 106.501 abonats, reflectint una variació percentual positiva del 18,8%. Per últim, internet de banda ampla arriba a 40.142 abonats, mostrant una variació percentual també positiva del 4,4%.

El tràfic telefònic en minuts sense internet durant el mes de febrer se situa en 13,62 milions, equivalent a una variació percentual negativa del 9,1% respecte al mateix mes de l'any passat. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 8,68 milions de minuts (63,7% del total i equivalent a un 8,8% menys respecte a l'any anterior), mentre que el tràfic internacional ha estat de 4,94 milions de minuts (36,3% del total i equivalent a un 9,6% menys).

Durant els primers dos mesos de l'any, i en comparació amb el mateix període del 2022, hi ha una variació percentual negativa de l'11,6% en el tràfic telefònic en minuts sense internet. Això és degut al fet que el tràfic nacional té una variació negativa del 12,3% i l'internacional del 10,4%.

Quant a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el tràfic telefònic en minuts sense internet se situa en 160,64 milions, el que representa una variació percentual negativa del 8,5% respecte al mateix període anterior. Pel que fa al nacional, els minuts han estat de 107,66 milions (67% del total i un 9,8% menys respecte al mateix període de l'any anterior) i pel tràfic internacional, els minuts han estat de 52,98 milions (33% del total i un 5,8% menys).

El tràfic per internet en GB durant el mes de febrer se situa en 11,56 milions, reflectint una variació percentual positiva del 9,4% respecte al mateix mes de l'any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 3,75 milions de GB, un 32,5% del total i equivalent a un 2,3% més respecte al mes de febrer del 2022. Pel que fa al tràfic internacional, ha estat de 7,81 milions de GB, un 67,5% del total i equivalent a un 13,2% més. Cal destacar la variació del tràfic per internet mòbil, que aquest mes augmenta un 76,9% respecte al mes de febrer de l'any passat.

Durant els primers dos mesos de l'any, i en comparació amb el mateix període del 2022, hi ha hagut una variació percentual positiva en el tràfic per internet del 3,8%, és a dir, el tràfic nacional ha tingut un increment de l'1,1%, l'internacional del 5,3% i el d'internet mòbil del 80,5%.

Quant a les dades acumulades dels darrers dotze mesos, el tràfic per internet en GB se situa en 130,36 milions de GB, fet que equival a una variació percentual positiva del 12,9% respecte al període anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 45,21 milions de GB, un 34,7% del total i un 13,2% més respecte al mateix període de l'any passat, i quant a l'internacional, suma 85,15 milions de GB, un 65,3% del total i un 12,7% més.

Notícies relacionades