El Servei d'Immigració i Treball. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

La taxa d'atur se situa en el 2,1% al primer trimestre amb 1.087 persones

Per la seva banda, la taxa d’ocupació estimada s'ha situat en el 82,4% de la població d’entre 15 i 64 anys

Andorra la Vella.- La taxa d’atur durant el primer trimestre del 2023 s'ha situat en el 2,1% de la població activa i comptabilitza 1.087 persones entre 15 i 74 anys. Tal com publica aquest dilluns el departament d'Estadística, aquesta xifra representa una disminució de 0,2 punts anualment i un augment de 0,4 punts en termes trimestrals. Per sexes, en termes anuals la taxa d’atur disminueix 0,1 punts pels homes i 0,4 punts per les dones. Trimestralment, la taxa d’atur masculina augmenta 0,7 punts i la taxa d’atur femenina es manté plana.

Per la seva banda, la taxa d’ocupació estimada s'ha situat en el 82,4% de la població d’entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa una disminució de 0,4 punts respecte de l’any anterior i de 0,3 punts si es compara amb el quart trimestre de l’any 2022. Així, el nombre d’ocupats s’estima en 49.030 persones. Per sexes, la taxa d’ocupació dels homes es manté sense variació en comparació amb l’any passat, mentre que decreix 0,4 punts trimestralment. Quant a les dones, la taxa d’ocupació disminueix 0,9 punts en termes anuals i 0,2 punts respecte al trimestre passat.

La població assalariada estimada és de 40.847 persones, és a dir, el 83,3% de la població ocupada entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa una disminució de 0,9 punts respecte de l’any anterior i de 0,4 punts si es compara amb el quart trimestre del 2022.

Respecte de la taxa d’inactivitat, augmenta 0,7 punts anualment, mentre que disminueix 0,1 punts respecte del trimestre passat. Així, es va situar en el 15,8% de la població d’entre 15 i 64 anys, el que representa 9.396 persones. Per sexes, anualment la taxa d’inactivitat masculina es manté sense variació, mentre que la femenina s’incrementa 1,4 punts. Quant a la variació trimestral, la taxa d’inactivitat disminueix 0,4 punts pels homes, mentre que augmenta 0,1 punts per les dones.

En relació amb les economies de l’entorn, la taxa d’atur ha presentat un comportament favorable, enregistrant variacions anuals negatives. D’aquesta manera, a França s’ha situat en el 7,2% (0,3 punts menys), a Espanya en el 13,3% (0,4 punts menys) i a la Unió Europea en el 6,3% (0,2 punts menys).