Diumenge 21 de juliol de 2024
|
02:42 H
L'edifici central de FEDA.
L'edifici central de FEDA. (Foto: FEDA)
Consum

El 67% de l'electricitat consumida al país durant el 2022 va ser d'origen renovable

Andorra la Vella.- El 67% de l'electricitat consumida al país durant el 2022 va ser d'origen renovable. Així es desprèn de la memòria de sostenibilitat que FEDA ha fet pública aquest dimecres i que també assenyala que la producció nacional d'electricitat durant l'any passat va donar cobertura al 18% de la demanda total. En aquest sentit, cal destacar que el 2022 va ser un any condicionat per la manca d'aigua, per la qual cosa la font principal del país va ser la Centre hidroelèctrica de FEDA.

A més a més, el 2022 ha estat un dels anys més complicats per al sector energètic a Andorra i al món. És per això que FEDA ha actuat estratègicament per limitar el màxim possible l'impacte de la crisi energètica sobre la població. Alhora, ha continuat prioritzant el rol per liderar la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic. Aquest treball per la transició energètica i per garantir que aquest procés de transformació vagi acompanyat d'un impacte econòmic positiu per al país és palès en aquest document de responsabilitat social corporativa.

Així mateix, la memòria anual també posa en relleu que la parapública ha aconseguit que el 79% del pressupost del 2023 estigui alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Així, es constata que els àmbits en què FEDA té més rellevància són l'ODS 7, 'Energia neta i assequible' i el 13, 'Acció climàtica'. De fet, el 49% del pressupost està destinat a finalitats que contribueixen a l'energia neta i assequible. Igualment, FEDA Solucions contribueix especialment a l'ODS 11, 'Ciutats i comunitats sostenibles' i al 8, 'Treball digne i creixement econòmic', mentre que FEDA Ecoterm es focalitza en l'ODS 7 i el 9, 'Indústria, innovació i infraestructures'.

L'informe ha estat elaborat amb els estàndards Global Reporting Initiative (GRI) des de l'any 2010. Recull els impactes sobre el medi ambient, l'economia i les persones, inclosos sobre els drets humans per a cada tema material, indicant com FEDA està relacionada amb aquests impactes, així com les mesures adoptades per gestionar-los.

A banda, FEDA calcula de forma voluntària la seva petjada de carboni per poder conèixer la quantitat d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle generada per les seves activitats i poder definir mesures de reducció. El càlcul es fa d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14064 i al Greenhouse Gas Protocol. Així, seguint aquesta metodologia, FEDA calcula les seves emissions directes i indirectes, tenint en compte l'abast 1, 2 i 3 (aquest últim és el més avançat, ja que inclou totes les emissions indirectes que es produeixen en la cadena de valor d'una empresa).

La memòria ha estat auditada satisfactòriament per empreses d'experiència contrastada, tal com se certifica al document.

Notícies relacionades