Vehicles circulant per la xarxa viària. (Foto: N. L.)
Indicadors

Caiguda de prop del 30% de les matriculacions al juliol

Aquest mes ha tingut una variació positiva el grup de camions i camionetes, amb un 156,3%

Andorra la Vella.- Les matriculacions de vehicles durant el mes de juliol han estat 284, una xifra que tal com publica aquest dilluns el departament d'Estadística, suposa una variació percentual negativa del 29% respecte del juliol del 2022. Aquest mes ha tingut una variació positiva el grup de camions i camionetes, amb un 156,3%. Per contra, els grups que han tingut variacions negatives han estat el d'altres (66,7%), el de turismes (37,9%) i el de motocicletes i ciclomotors (26,9%).

Les matriculacions de vehicles entre el gener i el juliol d'aquest any han estat 2.419, un 14,6% menys en comparació amb el mateix període anterior, en el qual es van matricular 2.833 vehicles. L'únic grup que presenta variacions positives és el de camions i camionetes, amb una evolució positiva de 44 unitats (24%).

Pel que fa als darrers dotze mesos, les matriculacions han estat de 4.212 vehicles, el que representa una variació percentual negativa del 8,4% respecte del mateix període anterior, quan es van matricular 4.598 vehicles. Com en el cas anterior, l'únic grup que ha presentat variacions positives durant aquest termini ha estat el de camions i camionetes amb un 31,7%.

Quant a la matriculació de vehicles per tipus d'energia, durant el mes de juliol els grups que han mantingut variacions negatives han estat el del gasoil (32,9%) i la gasolina (26,8%). Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, durant el juliol se n'han matriculat 7, 24 menys que el mateix mes de l'any anterior. En relació amb els vehicles hídrids, en termes globals se n'han matriculat 51, 3 menys que l'any anterior. A l'últim, de vehicles sense carburant se n'han matriculat 11, és a dir, 4 menys que en el mateix termini anterior.

Entre els mesos de gener i juliol cal destacar l'augment de matriculacions en els vehicles híbrids de gasoil no endollable amb 20 unitats més (32,3%) i en els vehicles híbrids de gasolina no endollable amb 19 vehicles més (7,5%). Durant els darrers dotze mesos, han augmentat les matriculacions dels híbrids de gasoil no endollable (46,8%), els híbrids de gasolina endollables (18,4%) i els híbrids de gasolina no endollable (3,2%).