Bitllets d'euro. (Foto: ARXIU ANA)
Indicadors

El salari mitjà es va situar en 2.370 euros al juliol

El sou medià era de 1.930 euros, un 6,7 % més que l'any passat

Andorra la Vella.- Segons les dades avançades del mes de juliol del 2023, el nombre d’assalariats se situa en 42.147 persones, el que representa una variació positiva del 2,7% respecte al mes de juliol avançat de l’any 2022. Així es desprèn en les dades publicades aquest dilluns pel departament d'Estadística del Govern, en les quals s'indica que la massa salarial se situa en 99,88 milions d’euros, el que representa una variació positiva del 7,1% respecte al mes de juliol avançat de l’any 2022.

Pel que fa al salari mitjà avançat del mes de juliol del 2023, se situa en els 2.369,87 euros, mentre que el salari medià avançat se situa en els 1.930,50 euros. Aquestes xifres suposen unes variacions positives del 4,3% i 6,7%, respectivament, respecte al mes de juliol avançat de l’any 2022.

Segons les dades de la CASS, el nombre total d’assalariats del mes de juny del 2023 és de 41.405 persones, el que representa una variació positiva del 3,5% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què hi va haver 39.992 persones. En el mes de juny del 2023, l’increment més destacat del nombre d’assalariats, comparat amb el mateix mes de l’any 2022, es mostra en el sector de 'Educació' amb un 10,8%. El sector que manifesta un decrement més destacat en el nombre d’assalariats és 'Sistema Financer' amb un 4,0% negatiu.

La mitjana d’assalariats, d’acord amb les dades acumulades de gener a juny del 2023, és de 44.007 persones, un 5,8% més comparat amb el mateix període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és 'Activitats immobiliàries i serveis empresarials' amb un increment del 9,9%. En canvi, el sector que presenta un decrement més destacat és 'Sistema Financer' amb un 3,0% negatiu.

Segons les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, la mitjana d’assalariats és de 42.896 persones, un 6,2% més comparat amb el mateix període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és l’'Hoteleria' amb un increment 13,1% positiu. En canvi, el sector que presenta un decrement més destacat és 'Sistema Financer', amb un 2,9% negatiu.

Segons les dades de la CASS, la massa salarial total del mes de juny del 2023 és de 101,13 milions d’euros. La variació és positiva, d’un 7,5%, respecte al mateix mes de l’any anterior. El sector que presenta una variació positiva més destacable és 'Altres activitats socials i serveis personals' amb un 22,6%. En canvi, l’únic sector que presenta una variació negativa respecte al mateix mes de l’any anterior és 'Sistema Financer' amb un 20,9%.

El salari mitjà total declarat a la CASS per al mes de juny del 2023 és de 2.442,58 euros, un 3,8% més respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquest mes, el sector que presenta una variació positiva més remarcable és 'Altres activitats socials i serveis personals' amb un 14,6%. Per altra banda, l’únic sector que presenta una variació negativa respecte al mateix mes de l’any anterior és 'Sistema financer' amb un 17,6% menys.

El salari medià total declarat a la CASS per al mes de juny del 2023 és de 1.937,50 euros, és a dir, un 6,3% més respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquest mes, el sector que presenta una variació positiva més remarcable és 'Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials' amb un 12,7%. Cap sector presenta una variació negativa respecte al mateix període anterior.

Quant a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, es constata en el nombre d’assalariats una tendència a l’alça, tot i que negativa, en el darrer mes, situant-se en un 0,9% negatiu. Pel que fa a la variació mensual de la massa salarial ajustada estacionalment, presenta una tendència a la baixa en els darrers cinc mesos, situant-se en un 0,5% negatiu. La variació mensual del salari mitjà ajustat estacionalment presenta una tendència a la baixa en els darrers cinc mesos, situant-se en un 0,1% negatiu.