La seu del ministeri d'Afers Socials. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Fins a setze sol·licituds d'ajut per discapacitat el tercer trimestre de l'any

Es tracta de la xifra més elevada de l'any

Andorra la Vella.- El nombre de sol·licituds de prestacions socials adreçades a les persones amb discapacitat (pensions de solidaritat) presentades el tercer trimestre de l'any ha estat de setze, de les quals dotze han estat resoltes favorablement, tres s’han desestimat i una es troba pendent de resolució. Cal destacar que la xifra del tercer trimestre és la més elevada de l'any, ja que el primer el volum es va situar en nou i el segon, en deu.

Per sexe, els homes representen el 58,3% de les persones beneficiades d’aquestes prestacions. Per trams d’edat, el 41,7% de les prestacions s’han destinat a persones d’entre 41 i 45 anys. Els beneficiaris són andorrans (cinc), espanyols (cinc) i portuguesos (dos). Més de la meitat són solters i, quant als anys de residència, una quarta part fa menys d’un any que resideix al Principat. Segons el percentatge de discapacitat dels beneficiaris, més de la meitat tenen entre un 60% i un 69% de discapacitat.