Inici de la sessió de comú d'Encamp celebrat aquest dimecres. (Foto: C. G.)
La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, iniciant la sessió de comú celebrat aquest dimecres. (Foto: C. G.)
La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, en la sessió de comú. (Foto: C. G.)
Els consellers de l'oposició, Marta Pujol i Josep Lluís Agudo, en la roda de premsa posterior a la sessió de comú. (Foto: C. G.)
Els cònsols d'Encamp, Laura Mas i Xavier Fernàndez, en la roda de premsa posterior a la sessió de comú. (Foto: C. G.)
Sector públic

Encamp finalitza l'exercici del 2023 amb un dèficit de 160.000 euros

L'entitat comunal ha registrat unes despeses de 35,1 milions d'euros i uns ingressos 34,9 milions d'euros

Encamp.- La sessió de comú d'Encamp celebrada aquest dimecres ha servit per aprovar el tancament de comptes del 2023 que presenten un dèficit d'uns 160.000 euros. El resultat negatiu ve derivat dels 35,1 milions d'euros en despeses i els 34,9 milions d'euros en ingressos. Així mateix, l'interventor general, Jordi Martínez, encarregat de presentar els resultats de l'exercici de l'any anterior, ha posat èmfasi en els 9,2 milions d'euros en inversions i la disminució de l'endeutament fins a 1,5 milions d'euros. Per la seva part, la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha recalcat que la gestió de les finances comunals es treballa d'una forma "molt prudent i molt contínua", i invertint en "la transformació d'Encamp i el Pas de la Casa".

Per una banda, Jordi Martínez ha detallat el desglossament de les despeses, destacant el seu increment d'un 16,74% respecte a l'any 2022. Així doncs, a causa de les baixes de personal indefinit pressupostat durant el 2023, les despeses de personal representen uns 11,1 milions d'euros. Pel que fa a les despeses de béns corrents i serveis, degut als treballs de neteja i sanejament, el subministrament d'energia elèctrica, el lloguer de terrenys, entre altres, executen la totalitat de 10,1 milions d'euros dins del pressupost del 2023. Seguidament, l'interventor general ha explicat que el capítol de 'transferències corrents' representa una despesa total de 2,4 milions d'euros i les 'despeses financeres' d'uns 788.926 euros, a causa del tipus d'interès en els préstecs sol·licitats.

D'una altra banda, els ingressos també han patit un augment del 7,96% respecte al 2022. Concretament, els ingressos patrimonials han recaptat una total de 9,6 milions d'euros gràcies a l'increment dels dividends de les societats, les concessions administratives (Saetde), dels aparcaments i la zona blava del Pas de la Casa. Després, el capítol de 'taxes i altres ingressos' se situa en el 102,71% del pressupost del 2023 amb un total de 7 milions d'euros, entre els quals es destaquen els ingressos per l'abocador del Maià, les escoles bressol i centres d'esplai, sancions de circulació, abonaments del complex esportiu d'Encamp, entre altres. A més, Jordi Martínez ha explicat que la recaptació d'impostos directes representen uns 5,5 milions d'euros que s'originen, principalment, de l'impost sobre la construcció i l'aplegament per l'impost sobre rendiments arrendataris, que alhora, compensa la reducció de l'impost sobre les activitats econòmiques. Finalment ha detallat que els imposts indirectes provenen de l'impost sobre les transmissions patrimonials amb un total d'1,7 milions d'euros, i que l'import de les transferències per part de Govern han patit un augment d'un 33,85%, rebent així una totalitat de 563.684 euros.

Quant a les transferències de Govern, es van distribuir amb l'objectiu de finançar les operacions del pressupost de despesa, dividint així el 99,74% a inversió i el 0,26% en despeses corrents. En aquest sentit, les inversions de l'any anterior més destacades són: el nou parc Gran d'Encamp - Parc de l'Ossa, l'ampliació del complex esportiu d'Encamp, la millora i reformes de les voravies, el vial d'accés al centre de rendiment esportiu en alçada Iconic, entre altres.

D'altra banda, la sessió de comú també ha servit per anunciar la renovació del conveni amb la Spartan Race fins al 2027, mantenint les mateixes condicions que les edicions passades. La cònsol major ha concretat que la cursa "és un dels motors de reactivació econòmica de la parròquia" i que segons les dades recopilades, "en tres dies va aportar 1,2 milions d'euros nets", gràcies al consum dels participants i els seus acompanyats en els comerços, hostaleria i altres activitats. D'aquesta manera, el comú atorga una contribució de 78.000 euros, afegint els serveis comunals com la neteja, tancament d'espais i altres.

Igualment, Mas ha anunciat la moratòria de dos anys més per a l’aplicació de l’ordinació de terrasses als establiments de l’avinguda d’Encamp del Pas de la Casa. Cal recordar que la remodelació de l’avinguda d’Encamp del Pas de la Casa és un dels projectes inclosos en la nova concessió del domini esquiable que s’ha d’iniciar aquest 2024. En aquest cas, es proposa la prolongació de la suspensió, per un període de dos anys més a partir de la publicació del decret corresponent al BOPA, de l’adaptació per part dels titulars de terrasses d’aquesta avinguda a la nova Ordinació vigent, “ja que no demanarem als establiments que facin l’adaptació de les terrasses a la normativa i posteriorment hagin de desmuntar i adaptar-se al projecte de l’avinguda d’Encamp”, tal i com ha indicat la cònsol major.

El consell de comú ha adjudicat la fase 2 de l’obra de remodelació de la piscina de la Mola, a l’empresa Sideco SL, guanyadora del concurs, un lot, per un import de 79.940,04 euros sense IGI i un altre lot, per un import de 262.627,50 euros sense IGI. Els treballs consistiran en adequar la pista de voleibol, i per altra banda, la remodelació de la cuina, el bar i el paviment de la terrassa, així com el nou mobiliari.

Cobertura de places d'aparcament a Encamp

Els consellers de la minoria, Marta Pujol i Josep Lluís Agudo, han exposat una qüestió a la cònsol major referent a la finalització de les obres en l'aparcament de Coma Llarga i quina previsió té el comú en la cobertura de les places d'aparcament en la parròquia. La resposta per part de Mas ha estat en la confirmació de tres llicències privades, de les quals una ja està acceptada i començarà les obres després de Setmana Santa, i les altres dos estan en procés d'acceptació. Aquesta adjudicació té prevista la cobertura de 500 places d'aparcament i una d'elles d'autocaravanes.

El futur del camp de Prada de Moles

Una altra de les preguntes formulades pels membres del grup Avancem ha estat sobre la inversió feta en les instal·lacions de Prada de Moles, que suposadament eren per habilitar el camp de futbol per al FC Andorra, a més de la mostra recent del malestar dels representants de la federació envers la cònsol en una entrevista i si té pensat oferir solucions. "El VPC que utilitza Prada de Moles en moltes ocasions estan agraïts pel tracte rebut i com ha accedit l'equip a Encamp", ha respost Mas. Ha acabat explicant que manté converses amb els membres del VPC, de la federació de rugbi i del FC Andorra, i que Encamp "no som l'única solució i serem part si és necessari i si ens ho demanen".