Una imatge de l'estació nacional d'autobusos. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Més d'un 40% d'increment en els viatges d'entrada i sortida del país en autobús

Un total de 389.061 persones van utilitzar el servei col·lectiu en els seus desplaçaments amb les companyies andorranes de línies regulars internacionals el 2023

Andorra la Vella.- Les companyies andorranes de línies regulars internacionals de viatgers han prestat un total de 31.252 serveis el 2023, un 42,9% més respecte a l’any 2022. Els viatges amb destinació al Principat (entrada) augmenten un 41,2% respecte a l’any 2022, amb un total de 15.898. Pel que fa als viatges amb destinació a l’estranger (sortida) durant l’any 2023, se n'han efectuat 15.354, la qual cosa representa un augment d’un 44,6% respecte a l’any anterior.

Del total de serveis de sortida que s’han fet durant l’any 2023, el 60,9% ha tingut com a destinació Barcelona, el 30,6% Lleida, el 7,4% Tolosa, el 0,8% Porto i el 0,3% la Costa Daurada.

Els serveis amb destinació Barcelona, Lleida i Tolosa presenten una estabilitat del nombre de serveis al llarg de l’any, destacant l’augment del nombre de serveis al mes de desembre per a la destinació Tolosa. Pel que fa a la destinació Portugal, s’observa una estabilitat i un augment del nombre de serveis durant els mesos de juliol, agost i desembre; quant a la destinació Costa Daurada, ha tingut activitat dels mesos de juny a setembre, on destaquen els mesos de juliol i agost amb el nombre més gran de serveis.

Durant l’any 2023, un total de 389.061 persones han utilitzat el servei col·lectiu en els seus desplaçaments amb les companyies andorranes de línies regulars internacionals, fet que representa un increment d’un 29,7% en comparació a l’any 2022. Del total de passatgers transportats durant l'any 2023, 192.621 persones ho han fet amb destinació al Principat (entrada), mentre que 196.440 han estat transportats cap a l'estranger (sortida), la qual cosa representa un augment d’un 27% i d’un 32,5% amb relació a l'any 2022, respectivament.

Del total dels passatgers transportats de sortida durant l’any 2023, el 84,6% tenia com a destinació Barcelona, el 7,3% Tolosa, el 5,8% Lleida, el 2,3% Porto i, finalment, el 0,1% la Costa Daurada.

La destinació Barcelona presenta una major afluència de passatgers durant els mesos de gener a abril i desembre; la destinació Tolosa durant els mesos de gener a abril així com els mesos d’agost i de desembre; i pel que fa a la destinació Costa Daurada, la major afluència de passatgers es registra al mes de juliol; pel que fa a la destinació Lleida, tot i mantenir un nombre de serveis estables, varia quant al nombre de passatgers, especialment durant els mesos de setembre, octubre i desembre; i cap a Porto, hi ha una major afluència de passatgers als mesos de juliol i agost.

Del total de passatgers transportats durant l’any 2023, el 17,5% són residents al Principat i el 82,5% són visitants. Del total de visitants, el 45,9% resideixen a Espanya, el 31,9% resideixen a altres països (principalment a l’Argentina, Estats Units, Gran Bretanya, Brasil o Portugal). Únicament el 4,7% dels viatgers transportats durant el 2023 amb autobusos de línia regular internacional resideixen a França (tenint en compte que no es consideren les línies regulars de les empreses estrangeres que surten del Pas de la Casa). En comparació a l’any passat, les dades de l’any 2023 presenten un augment de la proporció de residents (17,5% front un 15,9%). Aquest augment s’explica, principalment, pel creixement del nombre de passatgers residents durant els mesos d’abril i octubre.

La proporció dels visitants respecte al total dels viatgers és superior al 85% pels mesos de gener, febrer, agost i desembre, la resta de l’any, la proporció fluctua entre el 75% i el 84%.

Del total de passatgers no residents transportats durant l’any 2023, el 88,2% són turistes, mentre que els excursionistes representen l’11,8%. Per país de residència, destaca que el 90,4% dels visitants espanyols són turistes, mentre que el 15,1% dels visitants d’altres procedències són excursionistes.

Motiu de visita dels viatgers no residents

Del total de passatgers que han visitat el Principat durant l’any 2023, el 93,2% ho fan per un motiu personal, mentre que el 6,8% ho fan per un motiu professional. En el primer cas, un 23,3% diu que ha vingut per les compres, seguit de la visita a familiars i amics, amb un 21,1%.

Respecte a l’edat dels viatgers no residents que han visitat el Principat durant l’any 2023, la majoria dels passatgers (37,6%) tenien una edat compresa entre els 25 i els 44 anys, seguit dels visitants amb edats entre els 45 i els 64 anys, amb un 24%.

Respecte al nombre de serveis realitzats, durant les temporades turístiques destaca un augment del nombre de serveis tant d’entrada (un 41,4% més) com de sortida (un 45,6% més) en comparació a les dades de l’any anterior, amb una recuperació progressiva tant d’entrada com de sortida, especialment a la temporada d’estiu, amb un augment del 56,3% dels serveis d’entrada i del 60,8% dels serveis de sortida.

Pel que fa als passatgers, en comparació a les mateixes temporades turístiques de l’any 2022, les dades de l’any passat presenten un augment global (un 33,9% d’entrada i 37,5% de sortida), especialment a la temporada turística d’hivern (desembre 2022 a abril 2023); amb un increment d’un 54,9% dels passatgers d’entrada i del 51,5% en els de sortida.