La façana de la CASS. (Foto: Arxiu ANA)
Sector públic

Les despeses en prestacions sanitàries de la CASS s'incrementen un 8,9% i arriben fins als 128 milions d'euros

Les dades de balanç de la CASS corresponents al 2023 mostren un increment del 7,9% en les despeses relatives a les prestacions de la branca general

Andorra la Vella.- El consell d'administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha fet públics aquest dimecres els estats financers de l'organisme corresponents al 2023, unes dades que ja han estat transmeses al Govern per a la seva posterior aprovació. Entrant al detall de les xifres, destaca un increment del 7,9% en les despeses relatives a les prestacions de la branca general.

Concretament, les despeses de prestacions sanitàries han arribat fins als 128 milions, el que suposa un augment del 8,9% respecte de l'any anterior. De la mateixa manera, les despeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d'invalidesa i pensions d'orfenesa) han representat un total de 68,3 milions d'euros, un 5,9% més en comparació amb el 2022.

Pel que fa als ingressos per cotitzacions de la branca general, es presenta un augment del 12,7%. Concretament, el total d'ingressos per cotitzacions dels assalariats i dels treballadors per compte propi ascendeix fins als 154,1 milions d'eros, mentre que els ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes) han arribat als 16,3 milions.

De manera paral·lela, i en relació amb la branca de jubilació, les despeses de prestacions han pujat un 13,8%. Si s'analitzen les dades, es pot veure com les despeses de les pensions contributives han augmentat en un 13,9% (146,5 milions d'euros) i les de les pensions no contributives s'han incrementat un 11% (7 milions d'euros).

Pel que fa al capítol d'ingressos per cotitzacions de la branca de jubilació, han pujat un 12,3% respecte del 2022. En concret, el total d'ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte propi han arribat als 176,9 milions d'euros; els ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes) als 4,6 milions; i les transferències del Govern per finançar les pensions no contributives s'han situat en els 7 milions.

Beneficiaris del sistema

D'altra banda, des de la CASS també s'ha posat en relleu les dades relatives als beneficiaris del sistema de seguretat social al país durant l'any passat. Així, cal destacar que el nombre d'assalariats ha augmentat un 3,6% i la mitjana mensual al llarg dels darrers dotze mesos del 2023 s'ha situat en un 4,5%. El mes de desembre, consten 48.888 persones registrades com a assalariades a la CASS, un 3% més de les que hi havia registrades el desembre de 2022.

Així mateix, es destaca un augment en el nombre de cotitzants per compte propi, que el mes de desembre van ser 8.386, un 4,9% més dels que constaven registrats el desembre de 2022. En aquesta línia, el nombre d'assegurats indirectes va situar-se en 18.107 persones, un 5,4% més respecte a l'exercici anterior.

La CASS també exposa que el nombre de pensionistes a càrrec de la branca general disminueix un 2,4% en relació amb el 2022, ja que el desembre de 2023 hi havia 2.583 pensionistes: 2.251 pensionistes d'invalidesa, 331 pensionistes d'orfenesa i 1 pensió de reversió d'ascendents.

A la branca jubilació, l'augment del nombre de pensionistes en relació amb el 2022 ha estat del 4,3%, tenint en compte que al desembre hi havia registrats 16.625 pensionistes que generen 14.908 pensions de jubilació, 14 capitals de jubilació i 3.500 pensions de viduïtat, de les quals 79 de temporals.

Finalment, es posa en relleu que la taxa de dependència al desembre va ser de 3,31 assegurats actius per cada pensionista de la branca jubilació, un 1,3% inferior el desembre de 2022.