Opinió

'Blockchain' pot revolucionar el sector de l'automoció

La tecnologia no és només la base de les criptomonedes sinó que té moltes més aplicacions

La tecnologia 'blockchain' s'està popularitzant cada vegada més, les expectatives que està generant són enormes i el seu potencial per a gran quantitat de sectors empresarials sembla interminable. Vegem una mica més sobre aquesta nova tecnologia.

Probablement ja hauràs sentit a parlar sobre 'blockchain', una tecnologia que va saltar a la fama mitjançant el gran "boom" del bitcoin. Però cal saber que 'blockchain' no és només la base tecnològica de moltes monedes digitals, sinó que té un abast molt superior.

Però llavors, què és realment 'blockchain'? Es tracta d'un ecosistema distribuït d'informació, on totes les dades emmagatzemades s'agrupen en conjunts, els anomenats blocs, els quals estan entrellaçats entre ells i xifrats per protegir la seguretat i privacitat de les transaccions (que no tenen per què ser econòmiques).

I això què permet? 'Blockchain' ofereix la possibilitat de gestionar la informació en un registre distribuït, descentralitzat i sincronitzat entre una gran quantitat de dispositius. A la pràctica, gràcies a aquesta tecnologia, la informació es guarda i transmet de forma totalment segura, impedint la seva alteració, oferint en una estructura de dades pública un històric d'informació inqüestionable.

Un altre avantatge que permet 'blockchain' és la realització dels anomenats 'smart contracts' o contractes intel·ligents. Es tracta de protocols informàtics que faciliten la verificació i fan complir un contracte de manera automàtica. Els 'smart contracts' tenen un gran potencial en el món dels negocis, ja que permeten la realització de contractes sense la intermediació de persones que comprovin tot el procés.

Si bé el primer sector on l'aplicació de 'blockchain' s'ha materialitzat ha estat el financer, amb la creació de les monedes digitals, encara es poden oferir múltiples noves possibilitats dins d'aquest mateix sector. Per exemple, la banca podria usar la tecnologia per evitar intermediaris, reduir costos i oferir una millor experiència als clients, així com per optimitzar la digitalització dels seus serveis, ampliant a més la seguretat de les transaccions.

Però no només el sector financer pot beneficiar-se de 'blockchain', també un altre gran nombre d'importants sectors econòmics ho faran. El sector salut és un bon exemple, i poden garantir i certificar l'origen dels productes farmacèutics, la ciberseguretat, portant a un nivell molt superior a la protecció d'identitat dels usuaris, o la logística, eliminant fraus i errors o minimitzant els costos de missatgeria .

Tot això són mers exemples del gran potencial de la tecnologia, però les possibilitats són infinites.

Per què 'blockchain' pot revolucionar el sector de l'automoció?

Centrem-nos ara a explorar l'impacte de 'blockchain' en el sector de l'automoció. A continuació exposem alguns exemples del que la tecnologia podria permetre:

–Agrupar dades per potenciar el desenvolupament de vehicles autònoms: actualment, els vehicles ja disposen de gran quantitat de sensors i el seu ús cada dia s'anirà incrementant més, amb la creixent presència d'IOT. Tots aquests sensors generen grans volums de dades que poden oferir informació sobre l'estat i les accions dels vehicles a temps real. 'Blockchain' podria facilitar la integració de dades, permetent així la creació d'un ecosistema de vehicles autònoms i reduint el risc en la conducció.

–Permetre la connexió entre fabricants i vehicles: seguint aquesta mateixa línia basada en la integració de dades, 'blockchain' també permetria als fabricants mantenir-se connectats amb els vehicles, sent capaços d'aprendre molt més sobre possibles millores, accelerant els processos d'innovació, o podent gestionar el manteniment dels vehicles amb una major precisió.

–Controlar la traçabilitat de les peces de fabricació i optimitzar els costos de la cadena logística: un altre dels avantatges que proporcionaria 'blockchain' al sector de l'automoció, combinat amb IOT, és la possibilitat de conèixer l'origen dels materials i de tot el seu trajecte fins arribar a fàbrica, podent assegurar la seva autenticitat, així com reduir els costos logístics, mitjançant la reducció d'intermediaris en els sistemes de transport.

–Evitar casos de frau: aquesta tecnologia també permetria seguir un control exhaustiu de cada un dels components que formen un vehicle, evitant així qualsevol manipulació i amb això, els casos de frau.

'Blockchain' entre client i empresa

–Automatització dels processos de manteniment: combinant la tecnologia 'blockchain' i IOT, les empreses podrien anticipar-se al moment de fallada dels diferents elements d'un vehicle, generant-se un 'smart contract' automàtic de comanda de peces a fàbrica, per estar disponibles al taller en una data en concret, així com un altre 'smart contract' amb la reserva del temps del mecànic que realitzaria la reparació, uns quilòmetres abans del deteriorament total de les peces crítiques, perquè tot el procés de manteniment s'accelerés i el client tingués una millor experiència com a conductor.

–Optimització dels processos de compra d'accessoris i serveis: ús d''smart contracts' perquè el client pugui comprar directament accessoris i material a fàbrica, facilitant els processos d'adquisició, sense intermediaris, així com per a la contractació de serveis extra.

–Potenciació del servei de 'car sharing': associació de l'assegurança de conducció a la persona, en lloc de a la companyia, obtenint així un històric inalterable del comportament com a conductor de cada subjecte. Això permetria als conductors poder llogar cotxes en cada companyia a un menor preu i evitar tràmits que entorpeixen tot el procés.

Això són només algunes propostes de com 'blockchain' podria revolucionar la indústria de l'automoció, però hem de ser creatius i entendre que qualsevol procés que requereixi d'integració de dades podria ser millorat amb aquesta tecnologia i, sobretot, que combinant 'blockchain' amb altres tecnologies del moment, el potencial pot ser interminable.

https://www.enzymeadvisinggroup.com/