Indicadors

L'entrada de vehicles augmenta un 3,5% el mes de març

Els procedents de França pugen un 18,5% però disminueixen els espanyols

Les exportacions i les importacions disminueixen el mes de març

Presenten un percentatge del 6,1% i del 13,5% respectivament

L'IPC puja vuit dècimes i se situa en l'1,1%

L'augment dels preus dels carburants ha estat determinant

El perfil de l'usuari d'internet es connecta des d'una llar, a Andorra la Vella i entre les 21 i les 24 hores

Durant el 2018 el consum mitjà al país va ser de 9,35 Gbps, el doble que fa deu anys i amb pics de més de 30

Les matriculacions de vehicles baixen el 5,5% el mes de març

Les vendes de motocicletes i ciclomotors han tingut variacions positives

El 14% dels usuaris dels autobusos de transport internacional són residents

El destí més habitual dels viatgers és Barcelona

L'IPC avançat del març s'enfila set dècimes fins l'1%

S'equipara amb els de França i d'Espanya

Les vendes de les grans superfícies augmenten un 2% el darrer any

El 60% pels treballadors són dones i el 95% disposa de contractes de jornada completa

El tràfic per Internet augmenta el 60%

Els abonats a la telefonia mòbil sobrepassen els 84.000

El parc automobilístic augmenta un 3% el 2018 i arriba als 87.000 vehicles

Els elèctrics continuen la seva progressió