Indicadors

El preu de tots els carburants puja més d'un 10 per cent durant el darrer any

Destaca el gasoil de calefacció, amb un 19,3%

Les exportacions de farmàcia i perfumeria pugen un 100% el mes d'agost

La construcció encapçala les importacions amb un augment del 87%

La pressió fiscal del 2017 se situa en el 24,5%

Disminueix en 0,7 punts pel descens dels impostos recaptats i pel creixement notable del PIB

Les matriculacions de vehicles segueixen la tendència a l'alça també a l'agost i creixen un 13%

Els conductors es decanten cada vegada més per la gasolina en detriment del gasoil

Cau un 2,8% el consum d'electricitat a l'agost

La producció interna ha representat un 20% del consum total

Estadística contradiu Mobilitat i assegura que l’entrada de vehicles per França ha disminuït un 0,7% al juliol

La diferència, a causa dels sistemes emprats a l'hora de calcular les entrades i sortides

La utilització d'Internet al mòbil augmenta un 135% en un any

Es continua eixamplant la diferència entre els abonaments a telefonia mòbil i fixa

El transport i el tabac contribueixen a l'augment de dues dècimes de l'IPC del juliol

Se situa en el 2,1%, en un nivell semblant al de França i Espanya

La construcció augmenta les importacions un 136% respecte al juliol del 2017

La dada confirma la recuperació del sector després d'un període de crisi

El preu dels carburants va pujar un 17% el juliol

Durant el mateix període es van importar 14,29 milions de litres