Esther Puigcercós i Jordi Gallardo. (Foto: ABA)
Indicadors

Andorran Banking signa un conveni amb Economia per a la tramesa de dades estadístiques

Permetrà disposar de les xifres agregades en relació amb la despesa turística i les hipoteques

Andorran Banking ha signat aquest dimarts un conveni de col·laboració amb el ministeri de Presidència, Economia i Empresa per al subministrament de dades amb finalitats estadístiques. Aquest conveni té com a objectiu establir els procediments de la comunicació de dades que disposi Andorran Banking i que siguin necessàries per a la consecució del Pla d’estadística 2018-2021 i els posteriors amb els seus respectius programes anuals.

En el marc del conveni, Andorran Banking trametrà informació relativa a les dades de la despesa turística amb informació mensual del negoci de targetes de crèdit i dèbit agrupada per adquirents i emissors, i també dades estadístiques sobre les hipoteques. En relació amb aquesta estadística, Andorran Banking trametrà informació agrupada de les entitats detallant el nombre d’hipoteques concedides, la parròquia, l’ús de l’immoble, el volum total i la tipologia del demandant (nacional o internacional).

Andorran Banking signa aquest conveni amb voluntat de transparència i de millora de la qualitat de les dades estadístiques d’Andorra, en línia amb els compromisos informatius en estadística oficial derivats dels acords internacionals subscrits pel Principat.