Instal·lacions de la ITV a Aixovall. (Foto: Arxiu ANA)
Mobilitat

La primera ITV s'haurà de passar al quart any de la matriculació

Després, pels turismes i les autocaravanes serà de forma biennal fins als 10 anys

Andorra la Vella.- El Govern ha aprovat el reglament relatiu a les condicions tècniques dels vehicles. El text emana del nou Codi de circulació i regula, entre altres, que els vehicles de motor, remolcs i semiremolcs que es vulguin matricular a Andorra hagin de disposar d'una homologació expedida d'acord amb la legislació tècnica europea aplicable en funció de la seva categoria i data de fabricació. Així, s'ha estipulat les noves periodicitats d'ITV, que es computen a partir de la primera matriculació del vehicle. D'aquesta manera, en els turismes i les autocaravanes s'haurà de passar 4 anys després de la matriculació. Entre els 4 i 10 anys serà biennal i a partir dels 10 anys serà anualment.

Pel que fa als autobusos caldrà passar-la semestralment. Les furgonetes i camionetes estaran els dos primers anys exempts i després fins als sis anys s'haurà de passar de forma biennal, fins als 10 de forma anual i a partir dels 10 anys de forma semestral. Quant als camions, caldrà que la passin de forma anual fins als 10 anys i després de forma semestral. La nova periodicitat d'ITV per a remolcs (O1 i O2 tipus caravana) serà 6 anys després de la matriculació i a continuació de forma biennal. Pel que fa als remolcs i semiremolcs (O2 no caravana, O3 i O4) serà de forma anual fins als 10 anys i després de forma semestral, de la mateixa manera que els vehicles (L). D'altra banda, els vehicles (M1 i N1) caldrà passar-la de forma anual els primers 5 anys i després de semestralment. Finalment, els vehicles històrics dependrà de la data de fabricació. Els fabricats fins a l'any 60, quedaran exempts; els del 61 al 89 cada 5 anys; i els matriculats a partir dels 90, caldrà fer-ho cada 2 anys.

Els que no hi estan sotmesos –vehicles de motor que per fabricació no superen els 25 km/h, vehicles no aptes per circular per la via pública, tractors, remolcs agrícoles, motos de neu, vehicles especials d'obres i serveis– han d'efectuar necessàriament els controls de manteniment marcats pel fabricant i justificar-ho davant qualsevol control.

Pel que fa als vehicles especials –que inclouen els vehicles associats a la maquinària d'obra i serveis–, aquests han d'estar obligatòriament certificats segons la legislació europea relativa a la fabricació del vehicle. Finalment, els vehicles que no provinguin del mercat europeu, hauran de disposar d'un informe d'homologació individual expedit per un laboratori competent i autoritzat per la Comissió Europea.

El reglament entra en vigor el 2 de juny. Els vehicles matriculats i donats d'alta al registre abans de l'entrada en vigor del reglament que no hagin passat la primera ITV la poden efectuar en la data que consta en el permís de circulació. En cas de traspàs del vehicle, s'han d'acollir directament a les noves periodicitats fixades pel reglament.

Aprovat el reglament dels senyals en els vehicles

A més, l'executiu també ha aprovat el reglament dels senyals en els vehicles per regular tots aquells aspectes –com la diferència en els colors de la senyalització òptica o acústica– tenint en compte la normativa internacional vigent en aquest aspecte.

El text aprovat recull que el color dels senyals òptics serà blau en els vehicles d'urgència: policia; duana; bombers; assistència sanitària; institucions penitenciàries; banders; circulació comunal; protecció civil; transport d'autoritats; llevaneus del Govern en desplaçament urgent; trànsit i mobilitat en desplaçament urgent.

El color serà groc per a la maquinària agrícola; els vehicles de transports especials; assistència en carretera; operacions de neteja; recollida d'escombraries; vehicles que no superen els 40 km/h; vehicles d'acompanyament d'esdeveniments esportius; quadricicles de treballs a la via pública; llevaneus; trànsit i mobilitat; grues del servei de circulació.