Evolució de les suspensions temporals del contracte de treball i les aportacions del Govern. (Foto: Departament d'Estadística)
Indicadors

Fins a 4.730 assalariats afectats per suspensions del contracte al mes de febrer

La xifra suposa un increment de més de 600 persones respecte del mes de gener

Andorra la Vella.- El mes de febrer, un total de 4.730 assalariats (4.084 el mes de gener, és a dir, 646 menys) s'han vist afectats per les suspensions temporals de contractes de treball a causa de la Covid-19, i han vist complementat el salari percebut per l'empresa amb l'aportació econòmica per part del Govern. Aquests assalariats representen el 13% dels assalariats totals (un 11% el mes de gener). El Govern ha aportat 3.353.248 euros (2.522.005 euros el mes de gener), el que representa un 4% de la massa salarial total, segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern.

D'altra banda, també s'informa que el nombre d'assalariats se situa en 37.472 persones, segons dades avançades del mes de març, el que representa una caiguda de l'11,6% respecte al mes de març de l'any passat. La massa salarial se situa en 85,04 milions d'euros, el que suposaa també un descens del 5,2%. En canvi, tant el salari mitjà avançat com el medià, creixen, així, el mitjà se situa en els 2.269,50 euros, mentre que el medià és de 1.697,98 euros, el que representa, respectivament, un increment del 7,3% i de l'1,6%.

El departament d'Estadística també fa públiques aquest dijous les dades semidefinitives del mes de febrer i així tenim que el nombre total d'assalariats és de 37.536 persones, el que representa una davallada del 12,8% respecte al mateix mes de l'any anterior, en què hi va haver 43.042 persones. El sector activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials, amb un 6,9%, és el que presenta un increment més destacat. Per contra, el que té un decrement més important en el nombre d'assalariats és hoteleria, amb un 45,3% menys.

La mitjana d'assalariats, d'acord amb les dades acumulades de gener i febrer és de 37.657 persones, un 12,7% menys comparat amb el mateix període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials, amb un 7,8%. En canvi, el que més cau és hoteleria, concretament un 43,9%.

Segons les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, la mitjana d'assalariats és de 37.550 persones, un 5,7% menys en comparació amb el mateix període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és indústries manufactureres, amb un 4,9%. En canvi, hoteleria cau un 24,7%.

La massa salarial total del mes de febrer és de 79,92 milions d'euros. La variació és negativa, d'un 13,8%, respecte al mateix mes de l'any anterior. El sector que presenta una variació positiva més destacable és activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials, amb un 5,2%, mentre que hoteleria cau un 48,9%.

D'acord amb les dades acumulades de gener i febrer, la mitjana mensual de la massa salarial és 80,07 milions d'euros, equivalent a una variació negativa del 12,9% respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més destacada és activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials, amb un 13,8% i hoteleria registra una davallada del 47,2%.

Segons les dades recollides al llarg dels darrers dotze mesos, la mitjana mensual de la massa salarial és de 81,18 milions d'euros, equivalent a una variació negativa del 5,7% respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més destacada és activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials, amb un 5,4%, i hoteleria cau un 29%.

El salari mitjà total declarat a la CASS per al mes de febrer és de 2.129,05 euros, un 1,1% menys respecte al mateix mes de l'any anterior. El sector que presenta la variació positiva més remarcable és producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua, amb un 3%, mentre que la variació negativa més destacable és la de transports i telecomunicacions, amb un 18,3%.

D'acord amb les dades acumulades de gener a febrer, el salari mitjà s'ha situat en 2.126,39 euros, equivalent a una variació negativa del 0,2% respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més remarcable és activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials, amb un 5,5% i altres activitats socials i serveis personals, cau un 9,8%.

Si es tenen en compte les dades acumulades dels darrers dotze mesos, el salari mitjà s'ha situat en 2.162,02 euros, equivalent a una variació positiva del 0,1% respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més remarcable és comerç al detall, llevat de vehicles a motor, amb un 3,8% i la variació negativa més destacable és la d'hoteleria, amb un 5,7%.

A més, tenim que el salari medià total declarat a la CASS per al mes de febrer és de 1.663,92 euros, és a dir, un 0,6% menys respecte al mateix mes de l'any anterior. La variació positiva més remarcable és per a producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua, amb un 3,5%. El sector que presenta una variació negativa més important és altres activitats socials i serveis personals, amb un 12,7%. El salari medià correspon, per tant, a un 78,2% del salari mitjà.