La façana de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS).   (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Increments del 7% en els salaris mitjà i medià al mes d'agost

L'evolució dels assalariats i de la massa salarial també és positiva

Andorra la Vella.- El nombre d’assalariats era el mes d'agost de 41.989 persones, el que representa un increment del 2,8% respecte al mes d’agost del 2022. La massa salarial se situa en 100,21 milions d’euros, un 10% més i pel que fa al salari mitjà avançat, se situa en els 2.386,55 euros, mentre que el salari medià avançat se situava en els 1.963,74 euros. Aquestes xifres suposen unes variacions del 6,9% i 6,8% més, respectivament, respecte al mes d’agost del 2022.

Estadística també ha fet públiques aquest dijous les dades corresponents al mes de juliol i així, cal destacar que els assalariats eren 42.238 persones, un 2,4% més que el mes anterior, en què hi va haver 41.243 persones. L’increment més destacat del nombre d’assalariats, comparat amb el mateix mes de l’any 2022, es dona en el sector de producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua, amb un 10,5%. El sector que presenta un decrement més destacat en el nombre d’assalariats és hoteleria, amb una caiguda del 4,2%.

La mitjana d’assalariats, d’acord amb les dades acumulades de gener a juliol, és de 43.754 persones, un 5,3% més comparat amb el mateix període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és transports i comunicacions, amb un 9,2%. En canvi, el  que presenta un decrement més destacat és sistema financer, que cau un 2,8%.

Segons les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, la mitjana d’assalariats és de 42.979 persones, un 5,8% més comparat amb el mateix període anterior. Els sectors que presenten un increment més destacat són hoteleria i activitats immobiliàries i serveis empresarials, tots dos amb un 11% més. En canvi, el sector que presenta un decrement més destacat és sistema financer amb un 3% menys.

Quant a la massa salarial total del mes de juliol és de 100,10 milions d’euros. La variació és positiva, d’un 6,9%, respecte al mateix mes de l’any anterior. El sector que presenta una variació positiva més destacable és producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua amb un 19,4%. En canvi, l’únic sector que presenta una variació negativa respecte al mateix mes de l’any anterior és sistema financer amb un 24,6% menys. D’acord amb les dades acumulades de gener a juliol, la mitjana mensual de la massa salarial és de 104,90 milions d’euros, equivalent a una variació de l'11,1% més respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més destacada és transports i comunicacions amb un 17,3% més. En canvi, l’únic sector que presenta una variació negativa respecte al mateix període de l’any anterior és sistema financer, que cau un 4,7%.

D’acord amb les dades recollides al llarg dels darrers dotze mesos, la mitjana mensual de la massa salarial és de 102,33 milions d’euros, equivalent a una variació del 10,8% més respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més destacada és transports i comunicacions amb un 17,3% més. L’únic sector que presenta una variació negativa respecte al mateix període anterior és sistema financer amb un 4,3% menys.

El salari mitjà total declarat a la CASS per al mes de juliol del 2023 és de 2.369,97 euros, un 4,3% més respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquest mes, el sector que presenta una variació positiva més remarcable és altres activitats socials i serveis personals, amb un 14,2% més. D’altra banda, l’únic sector que presenta una variació negativa respecte al mateix mes de l’any anterior és sistema financer, amb un 23,1% menys. D’acord amb les dades acumulades de gener a juliol, el salari mitjà s’ha situat en 2.397,59 euros, equivalent a una variació del 5,5% més respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més remarcable és activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials amb un 10,5% més. D’altra banda, l’únic sector que presenta una variació negativa respecte al mateix mes de l’any anterior és sistema financer, que cau un 2%.

D’acord amb les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, el salari mitjà s’ha situat en 2.381,04 euros, equivalent a una variació del 4,6% més respecte al mateix període anterior. El sector que presenta una variació positiva més remarcable és activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials amb un 8,6% més. L’únic sector que presenta una variació negativa respecte al mateix mes de l’any anterior és sistema financer, que cau un 1,4%.

El salari medià total declarat a la CASS per al mes de juliol del 2023 és de 1.930,05 euros, és a dir, un 6,7% més respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquest mes, el sector que presenta una variació positiva més remarcable és activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials amb un 11,1%. Cap sector presenta una variació negativa respecte al mateix període anterior. La mitjana del salari medià, d’acord amb les dades acumulades de gener a juliol, és de 1.917,48 euros, un 7% més comparat amb el mateix període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials amb un 11,8% més. Cap sector presenta una variació negativa respecte al mateix període anterior.

Segons les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, la mitjana del salari medià és de 1.890,91 euros, un 5,7% més comparat amb el mateix període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials amb un 10,5%. Cap sector presenta una variació negativa respecte al mateix període anterior.