La xifra d'assalariats és positiva als mesos de setembre i octubre. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

Els assalariats al mes d'octubre creixen un 6,1%

Al mes de setembre l'hoteleria és el sector que presenta una xifres de treballadors i salaris més positives

Andorra la Vella.- El nombre d'assalariats al mes d'octubre se situava en 40.182 persones, el que representa un increment del 6,1% respecte al mes d'octubre de l'any passat, segons les dades avançades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern. Cal destacar també que la massa salarial ascendia a 89,77 milions d'euros, és a dir, un 9% més que el mateix mes de l'any passat. Pel que fa al salari mitjà, se situava en 2.234,12 euros, mentre que el medià era de 1.834,85 euros. La variació del salari mitjà és positiva del 2,7% mentre que la del salari medià és del 4%.

Estadística també ha fet públiques les dades semidefinitives del mes de setembre i en aquest sentit cal destacar que els assalariats ascendien a 40.808 persones, un 6,9% més respecte al mateix mes de l'any anterior, en què hi havia 38.180 persones assalariades. L'increment més important es dona en el sector de l'hoteleria, amb un 21,9%. Aquest increment es deu, en gran part, al programa de quotes d'estiu aprovat exclusivament per a aquest sector. En canvi, el sector que presenta un decrement més destacat en el nombre d'assalariats és sistema financer, amb una davallada del 3,3%.

La mitjana d'assalariats, d'acord amb les dades acumulades de gener a setembre és de 41.385 persones, un 12,1% més comparat amb el mateix període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és hoteleria, amb un 56,4% més. En canvi, el sector que presenta un decrement més destacat és llars que ocupen personal domèstic, amb un descens del 3,7%.

Segons les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, la mitjana d'assalariats és de 41.031 persones, un 10,8% més comparat amb el període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és hoteleria, amb un 49,4%. En canvi, el sector que més cau és llars que ocupen personal domèstic, amb un 3,4% menys.

Quant a la massa salarial total del mes de setembre és de 90,48 milions d'euros. La variació és positiva en un 7,7% respecte al mateix mes de l'any anterior. El sector que presenta una variació positiva més destacable és hoteleria amb un 29,8% més. Aquest increment es deu, en gran part, al programa de quotes d'estiu aprovat exclusivament per aquest sector. En canvi, l'únic sector que presenta un decrement més destacat és sistema Financer, amb un 22% menys. Aquesta variació es deu al fet que la xifra de la massa salarial al sistema financer al setembre de l'any passat, que va experimentar una pujada atípica del 19% respecte al mateix mes del 2020.

D'acord amb les dades acumulades de gener a setembre, la mitjana mensual de la massa salarial és de 93,61 milions d'euros, equivalent a un increment del 18,1% respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més destacada és hoteleria, amb un 79,9%. Cal destacar, a més, que cap sector presenta una variació negativa respecte al mateix període de l'any 2021.

Si es tenen en compte les dades recollides al llarg dels darrers dotze mesos, tenim que la mitjana mensual de la massa salarial és de 93,67 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 15,4% respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més destacada és hoteleria, amb un 69,2%. Cap sector presenta una variació negativa.

El salari mitjà total declarat a la CASS per al mes de setembre és de 2.217,19 euros, un 0,8% més respecte al mateix mes de l'any anterior.
Aquest mes, els sectors que presenten una variació positiva més remarcable són hoteleria, amb un 6,5% i activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials, amb un 6,1%. Per altra banda, els sectors que presenten una variació negativa respecte al setembre de l'any passat són sistema financer, amb un 19,3% menys i agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, amb un 1,2% menys.

D'acord amb les dades acumulades de gener a setembre, el salari mitjà s'ha situat en 2.261,85 euros, el que suposa un increment del 5,4% respecte al mateix període anterior. Els sectors que presenten les variacions positives més remarcables són hoteleria, amb un 15% i altres activitats socials i serveis personals, amb un 14,5%. No hi ha cap sector que presenti una variació negativa.

Cal afegir, a més, que durant els darrers dotze mesos, el salari mitjà s'ha situat en 2.283 euros, un 4,1% més respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més remarcable és hoteleria, amb un 13,3% més. Cap sector presenta una variació negativa respecte al mateix període anterior.

El salari medià total declarat a la CASS per al mes de setembre és de 1.821,96 euros, és a dir, un 3,2% més respecte al mateix mes de l'any anterior. Aquest mes, el sector que presenta una variació positiva més remarcable és construcció, amb un 6,9% més. L'únic sector que presenta una variació negativa respecte al setembre de l'any passat és el sistema financer, amb un 2% menys.