El salari mitjà va augmentar un 4,6% al mes de juliol. (Foto: Arxiu ANA)
Indicadors

El salari mitjà augmenta un 4,6% al mes de juliol i se situa en 2.272,57 euros

Al mes de juny l'augment va ser del 10,3%

Andorra la Vella.- El salari mitjà va augmentar un 4,6% al mes de juliol segons les dades avançades publicades aquest dilluns pel departament d'Estadística del Govern. D'aquesta manera se situava en 2.272,57 euros, és a dir, 99,77 euros més que el mateix mes de l'any passat. Pel que fa al salari medià, es troba al mes de juliol en 1.808,85 euros, quan fa tot just un any la quantitat era de 1.731,84 euros, és a dir, que l'increment ha estat de 44,01 euros, un 4,4%.

Segons aquestes mateixes dades avançades del mes de juliol, el nombre d'assalariats se situa en 41.025 persones, el que representa una variació positiva del 6,8% respecte al mes de juliol avançat de l'any passat.

I la massa salarial es troba en 93,23 milions d'euros, és a dir, un 11,7% més que un any enrere.

Estadística també publica dades semidefinitives del mes de juny i així tenim que la xifra d'assalariats era de 39.934 persones, el que representa una variació del 7,6% respecte al mateix mes de l'any anterior, en què hi va haver 37.117 persones. On hi ha hagut l'increment més destacat és en el sector de l'hoteleria, amb un 30,9% més. I per contra, el sector que presenta un decrement més destacat en el nombre d'assalariats és llars que ocupen personal domèstic, amb un descens del 4,1%.

La mitjana d'assalariats, d'acord amb les dades acumulades de gener a juny, és de 41.570 persones, un 14,8% més comparat amb el mateix període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és hoteleria, amb un 79,1%. En canvi, el que registra un decrement més destacat és llars que ocupen personal domèstic, amb una davallada del 3,9%.

Si es té en compte la mitjana d'assalariats dels darrers dotze mesos, tenim que la xifra és de 40.361 persones, un 9,6% més respecte al mateix període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és hoteleria, amb un 44,5% més. En canvi, el sector que més decreix és llars que ocupen personal domèstic, amb un 2,9% menys.

Quant a la massa salarial total del mes de juny és de 93,77 milions d'euros. La variació és positiva, d'un 18,6%, respecte al mateix mes de l'any anterior. El sector que presenta una variació positiva més destacable és hoteleria, amb un 51,7%.

D'acord amb les dades acumulades de gener a juny, la mitjana mensual de la massa salarial és de 94,46 milions d'euros, el que suposa un augment del 22,3% respecte al mateix període anterior. El sector que més augmenta és hoteleria, amb un 121,4%. I cap sector presenta una variació negativa.

I les dades recollides al llarg dels darrers dotze mesos reflecteixen que la mitjana mensual de la massa salarial és de 91,50 milions d'euros, equivalent a una variació del 14,2% respecte al mateix període anterior. El sector que més creix és hoteleria, amb un 64,5% més.

Pel que fa al salari mitjà total declarat a la CASS per al mes de juny se situa en 2.348,07 euros, un 10,3% més respecte al mateix mes de l'any anterior. Aquest mes, els sectors que presenten una variació positiva més remarcable són sistema financer, amb un 26,6%; altres activitats socials i serveis personals, amb un 18,7% i comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, amb un 18% més.

En els sis primers mesos de l'any el salari mitjà s'ha situat en 2.272,30 euros, amb un creixement del 6,5% respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més remarcable és hoteleria, amb un 23,7%.

I si es tenen en compte les dades dels darrers dotze mesos, tenim que el salari mitjà s'ha situat en 2.267,07 euros, un 4,2% més respecte al mateix període anterior. El que més creix és hoteleria, amb un 13,9%.

Pel que fa al salari medià, per al mes de juny és de 1.822,95 euros, és a dir, un 6,5% més.
Hoteleria és el que més creix, amb un 12,9%.