Dimecres 29 de maig de 2024
|
22:42 H
Un autobús a la parada de l'estació nacional d'autobusos.
Un autobús a la parada de l'estació nacional d'autobusos. (Foto: ARXIU ANA)
Empresa

Nadal i Coopalsa rebutgen la proposta del Govern de compensació de la rebaixa tarifària

Andorra la Vella

La darrera oferta del Govern per compensar la rebaixa tarifària dels abonaments del transport públic (que ha passat a ser de 30 euros des de l'1 de setembre de 2021) s'ha debatut aquests dies a les dues companyies concessionàries de les línies de transport nacional regular de viatgers. Tanmateix, malgrat la necessitat tant de Nadal com de Coopalsa de resoldre aquesta qüestió per l'impacte que la rebaixa té sobre els ingressos de les dues companyies, la proposta no ha estat acceptada, ja que està allunyada de l'impacte real. Les dues companyies, a través d'un comunicat, informen que en cas d'acceptar-la afectaria la viabilitat futura de totes dues empreses.

Els dos mesos de reunions transcorreguts des de la posada en marxa de la comissió d'experts que havia d'arribar a un criteri tècnic per fer front a les compensacions per la reducció tarifària dels abonaments del bus no han resolt la situació, ja que mai s'ha tractat d'una comissió on debatessin els experts sinó d'una declaració inamovible d'intencions per part dels tècnics del departament de Transports del Govern, expliquen les dues empreses.

Tant Coopalsa com Nadal lamenten que s'hagi deixat perdre aquesta oportunitat per trobar una sortida basada en criteris tècnics que satisfés a totes les parts implicades i el temps perdut, que complica la situació financera de les empreses concessionàries. Autocars Nadal i Coopalsa insisteixen que el Govern pot adoptar les decisions que cregui convenients en matèria de tarifes, de zones i d'abonaments, però que si aquestes decisions tenen un impacte negatiu en els ingressos de les companyies concessionàries, l'executiu ha de compensar-les fins a assolir aquell import que hauria estat el normal si no s'haguessin alterat les condicions de la concessió, i no de manera arbitrària. En aquest sentit, ambdues companyies constaten que fa més de sis mesos que van entrar en vigor els nous abonaments i que encara no han rebut ni un euro en concepte de compensació.

Tot i així, el Govern s'ha limitat a fer propostes que queden molt lluny del resultat que seria esperable sota les condicions prèvies a l'1 de setembre de 2021 i en el marc d'un contracte a risc i ventura. Per les raons anteriorment exposades, les dues companyies insten al Govern a permetre que siguin els tècnics experts qui consensuïn el càlcul de la compensació, i a reajustar la seva proposta econòmica d'acord amb el consens tècnic. Malgrat aquesta situació no desitjada, les dues empreses concessionàries refermen el nostre compromís amb els usuaris del transport públic i continuen treballant en la millora de la qualitat del servei.

Notícies relacionades