La directora d'Andorran Banking, Esther Puigcercós. (Foto: Arxiu ANA)
Sector financer

La banca impulsa un programa de suport a les famílies vulnerables per facilitar el pagament de les hipoteques

La mesura permetrà ajornar el pagament del capital amb una carència de fins a dos anys

Andorra la Vella.- Les entitats bancàries integrades a Andorran Banking han acordat implementar mesures per pal·liar els efectes negatius de l’increment dels tipus d’interès en les hipoteques per a l’habitatge habitual, per a les famílies especialment vulnerables. Gràcies a l’acord sectorial signat per Andbank, MoraBanc i Crèdit Andorrà, els clients que compleixin les condicions marcades podran optar per un ajornament del pagament de la quota hipotecària.

Segons informen des d'Andorran Banking l’acord va dirigit a les famílies amb un deute instrumentat mitjançant préstecs hipotecaris a tipus variable destinats a l’adquisició del seu habitatge habitual, i que es trobin en una situació vulnerable arran de la pujada dels tipus d’interès. S’hi podran adherir aquelles operacions formalitzades amb anterioritat al 15 de desembre d'aquest any. Per accedir a l’ajornament del pagament de la quota, cal que el conjunt d’ingressos dels membres de la unitat familiar no superi els 32.000 euros anyals; que la quota hipotecària sigui superior al 30% dels ingressos de la unitat familiar, i; que la quota del préstec s’hagi incrementat almenys un 30% per l’increment de tipus d’interès produïda des de mitjans any.

Com s’implementa la mesura
Un cop aprovada la sol·licitud es formalitzarà una novació del contracte del préstec que estipularà un període de carència d’un màxim de dos anys. Serà necessari l’atorgament d’escriptura pública. Durant aquest temps de carència es diferirà l’amortització de capital corresponent, i només s’haurà de pagar l’import corresponent als interessos. Les quantitats ajornades seran liquidades allargant el termini de pagament del préstec originàriament concedit en un número de mesos equivalent a la duració de la carència de capital.

Des d'Andorran Banking destaquen que aquest acord sectorial és una iniciativa pròpia per "donar facilitats a les famílies amb un préstec hipotecari que, amb l’increment de la quota derivada de la pujada dels tipus d’interès, entrin en una situació de vulnerabilitat".