Retencions de vehicles. (Foto: Mobilitat)
Indicadors

Les entrades de vehicles al país van ser l'any passat un 22% superiors al 2021

Al desembre l'increment ha estat d'un 6,2%

Andorra la Vella.- El nombre de vehicles que van entrar al país durant l'any passat ha estat de 4.004.384, fet que representa una variació positiva del 22% respecte al mateix període anterior, en què ho van fer 3.281.823. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han augmentat en 410.721 unitats, un 18% respecte al mateix període de l'any passat, mentre que els que han entrat per la francoandorrana creixen un 31% (311.840 unitats). Cal tenir en compte, tal com assenyalen des d'Estadística, que les xifres de l'any 2021 es van veure afectades per la pandèmia. Aquest és el motiu pel qual es poden mostrar variacions atípiques.

Cal afegir que el nombre de vehicles que van arribar al país durant el mes de desembre va ser de 360.570, fet que suposa una variació percentual positiva respecte al mes de desembre de l'any anterior del 6,2%. El total de turismes presenta un increment del 6,4% i el de vehicles pesants del 0,6%.

Els turismes provinents d'Espanya han crescut un 3,4% mentre que, pels provinents de França, la variació ha estat positiva d'un 13,9%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual positiva del 0,2% per la frontera hispanoandorrana. Pel que fa a la francoandorrana, la variació ha estat positiva en un 4,5%.